Skip to main content

نظریه مزیت نسبی در بازاریابی بین الملل

نظریه مزیت نسبی در بازاریابی بین الملل

حدود ۴۰ سال بعد از قانون مزیت مطلق آدام اسمیت، قانون مزیت نسبی که هنوز به صورتی غیرقابل تردید مبنای استدلال بسیاری از علمای تجارت بین ‏الملل است؛ جهت تبیین بخش مهمی از تجارت جهان ارائه گردید. هر چند تئوری مزیت نسبی عموماً به دیوید ریکاردو(David Ricardo) نسبت داده می ‏شود، اما پیش از آن می ‏توان این نظریه را به طور اجمالی در کارهای رابرت تورنز مشاهده نمود، بنابراین بجاست تئوری مزیت نسبی به تورنز- ریکاردو نسبت داده شود.

تئوری مزبور، بیان می ‏دارد، حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگری باشد، باز داد و ستدی که حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است، می‏ تواند صورت بگیرد. بدین صورت کشوری که دارای کارآیی کمتر است، باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن عدم مزیت مطلق کمتری دارد. به عبارت دیگر، آن کشور در آن کالا از مزیت نسبی برخوردار است. در مقابل، این کشور باید کالایی وارد نماید که در آن از عدم مزیت مطلق بیشتری برخوردار است و به عبارتی در آن کالا عدم مزیت نسبی دارد. بر اساس این نظریه سود حاصل از تجارت بین الملل از تخصصها و تفاوت هایی ناشی می شود که به لحاظ فراوانی نسبی منابع تولید، مواد اولیه، سرمایه، تکنولوژی و …باعث ایجاد مزیت در برخی مناطق نسبت یک مناطق دیگر می گردد. ریکاردو استدلال خویش را بر فرضیه‏ هایی ساده مبتنی کرده است که یکی از آن فرضیه ‏ها، نظریه ارزش کار است. این نظریه بیان می‏ دارد که ارزش(قیمت) یک کالا با مقدار کاری که در تولید آن کالا مصرف شده برابر است. نظریه ارزش کار، خود بر سه فرض اصلی استوار است که عبارتند از:

  • نیروی کار تنها عامل تولید است که دستمزد دریافت می‏ کند
  • تمام نیروی کار همگن بوده و دستمزد یکسانی دریافت می‏ دارند
  • ساعت کار مورد نیاز برای تولید هر واحد کالا با گسترش میزان تولید، کاهش یا افزایش نمی ‏یابد.

نظریه ی مزیت نسبی بر آن است که با تکیه بر تخصص کشور ها و استفاده بهینه از امکانات و تسهیلات، آنها را مورد توجه قرار دهد. امروزه، با عنایت به پیشرفت علوم و استفاده از عوامل تولید مختلف که تمام آنها ناهمگن و نامتجانس می‏ باشند، فرضیه‏ های مزبور دیگر قابل طرح نیستند. البته تئوری مزیت نسبی، هنوز به قوت خود باقی است، زیرا می‏ تواند بر اساس نظریه هزینه فرصت‏ های از دست رفته توضیح داده شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

Call Now Buttonشماره واتس اپ جهت مشاوره!