۶ بهمن, ۱۳۹۷

مکتب اصالت مشتری در فعالیت های بازاریابی یعنی چه؟

در فعالیت های بازاریابی مکتبی رو به گسترش است که به مکتب اصالت مشتری معروف است. در این مکتب مشتریان یک کسب و کار یا یک شرکت که به هواخواهان شرکت نیز شهرت دارند تمایل پیدا می کنند که، نقش و نفوذ خود را در فعالیت های بازاریابی شرکت تثبیت نمایند. این هواخاهان این گونه فعالیت ها را در قالب تشکیل اتحادیه ها یا تشکیل انجمن های صنفی و NGO های مختلف انجام می دهند.

مکتب اصالت مشتری و تاثیر آن بر فعالیت های بازاریابی

اقدام هایی که در مکتب اصالت مشتری انجام می شود متعدد و گوناگون است و در نهایت هدف آن ها شکل گیری زمینه و بستری است که بتوانند پیام خود را به عرضه کننده و تولید کنندگان برسانند. در همین راستا؛  هواخاهان معمولا جنبش هایی را در راستای ملاقات با مقام های قانون گذار و یا انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی و مطبوعاتی، یا ثبت طومارهای مختلف انجام می دهند. به همین دلیل ناخود آگاه فعالیت های بازاریابی تحت تاثیر قرار می گیرد زیرا، هدف جنبش اصالت مشتری این است که، با راه اندازی فعالیت هایی که مد نطر دارد تولید و عرضه و تمام فعالیت های بازاریابی را در راستای رفاه مشتریان تنظیم نماید.

در بسیاری مواقع شرکت های مختلف با این جنبش هماهنگ می شوند و تلاش می کنند تمام فعالیت های خود از جمله فعالیت های بازاریابی را در جهت منافع مشتریان خود منعقد کنند. هدف شرکت هایی که چنین کاری انجام می دهند روشن است زیرا؛

  • آن ها با هماهنگ شدن با جنبش اصالت مشتری خود را از درگیری های قانونی که ممکن است از جانب جنبش برای آن ها به وجود آید می رهانند. در نتیجه این کار منجر به حفظ وجه ایی معتبر برای شرکت در فعالیت های بازاریابی می شود.
  • رابطه بلند مدتی را در بازاریابی با مشتریان خود ایجاد می کنند. زیرا مشتریان به آنان اعتماد می کنند.
  • شرکت ها و سازمان ها با استفاده از این روش می توانند به مشتری وفادار دست یابند. به هر حال طرفداری از چنین جنبش هایی آثار مثبت در ذهن مشتری ایجاد می کند.
  • رضایت مشتریان و چرخه سود آوری خود را تامین می کنند. این گزینه از مهمترین گزینه ها در فعالیت های بازاریابی شرکت است.
  • کسب و کار ها با کمک مکتب اصالت مشتری، به حفظ و ارتقای برند خود در ذهن مشتری دست می یابند زیرا، زمانی که مشتری متوجه هم راستا بودن فعالیت های تولید و بازاریابی شرکت با جنبش مد نظر شود ناخود آگاه برند شرکت را به عنوان یک برند معتبر و طرفدار مشتری در ذهن خود ثبت می کند. به وجود آمدن این شرایط به حفظ و ارتقای برند مد نظر در ذهن مشتری کمک خواهد کرد.

 

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.