۱۹ خرداد, ۱۳۹۸

مدیر و تفکیک وظایف ضروری و غیر ضروری…

منابعی که در دنیا در اختیار ما قرار دارد محدودیت دارد. در واقع منابع هر یک از ما محدود است و این محدودیت در فعالیت های مختلف از جمله فعالیت های هر مدیر نیز صدق می کند. محدودیت هر مدیر ممکن است شامل محدودیت های مالی، محدویت های توانی و محدودیت های زمانی شود.

منابع مدیر برای این منظور در اختیار او قرار می گیرد تا بتواند با تعادل ایجاد کردن بین عرضه منابع و نیاز های پیش روی سازمان یا شرکت؛ رضایت اعضای سازمان و شرکت و همچنین رضایت مشتریان را برآورده کند.

جنبه های مثبت و منفی…

به همین منظور مدیر باید بتواند در انجام هر وظیفه ایی به ضروریت آن توجه نموده و جنبه های مثبت و منفی کار را در نظر بگیرد و برای پیشرفت راه کار های جدیدی را پیش بینی کند. معمولا مدیران از بین راهکار های مختلف بهترین گزینه را انتخاب می کنند و البته در برخی مواقع نیز در گذر زمان می توان بهترین راهکار را انتخاب کرد.

یک مدیر موفق باید به این نکته توجه کند که، در تفکیک وظایف ضروری و غیر ضروری به درستی عمل نماید و برای استفاده درست از منابع وظایف ضروری را در اولویت کاری خود قرار دهد. البته مدیر به غیر از رعایت این موارد در انجام وظایف خود  باید این نکته را هم در نظر داشته باشد که، اشتباه های خود را به حداقل ممکن رساند تا اتلاف منابع کمتری را داشته باشد. در برخی مواقع مدیر با انجام وظایف غیر ضروری منابع خود را هدر می دهد. به همین منظور ابتدا باید بتوان اولویت را تعیین کرد. هدر رفت منابع تنها مختص مدیر نیست و این موضوع در بین کارمندان نیز رخ می دهد. در بیشتر مواقع کارمندان با انجام فعالیت های غیر ضروری مانند گپ زدن با یکدیگر یا غیبت کردن و یا کش دادن زمان نهاری خود؛ منابع شرکت را هدر می دهند.

در هر سازمان یا شرکتی باید هدف این باشد که از انجام کارهای غیر ضروری خودداری شود و در عوض تلاش شود تا بر انجام کار های مهم و کسب مهارت تمرکز نمایند.

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.