Skip to main content

منطقی ها

کسی که نگرش ذهنی درست دارد، هیچ کس نمی تواند او را از رسیدن به هدفش باز دارد و کسی که نگرش ذهنی اشتباه دارد، هیچ چیزی در دنیا نمی تواند کمکش کند. “توماس جفرسون”

در ادامه بحث شیوه تفکرات انسانها که در مطالب قبل به افراد بصری، شنیداری و احساسی اشاره شد، این بار به بررسی آخرین شیوه تفکر می پردازیم.

 • منطقی(Logical)

وضعیت منطقی به این معنا است که افکار فرد توسط منطق او شرح داده می شوند. نگاه این گونه افراد هنگام تفکر به سمت پایین و راست می باشد.

متن

تفکر منطقی در واقع عالی‌ترین سطح تفکر است که اختصاص به انسان دارد، به هر میزان که محتوای تفکر با واقعیت‌های بیرونی همخوانی داشته باشد و در ذهن از نظم و انسجام خاصی برخوردار باشد، فرد راحت تر می‌تواند مسایل را تجزیه و تحلیل کند. اساسی‌ترین ملاک یک تفکر منطقی آن است که هدف تفکر منطقی حل مسائل است همه ما در زندگی با مسایل بسیاری روبرو می‌شویم.  افرادی که دارای تفکر منطقی هستند به راحتی می‌توانند مشکلات را تحمل کنند و از راه درست و منطقی وارد شوند.

جان دیویی در مورد تفکر منطقی و رونده شکل‌گیری آن می‌گوید: تفکر منطقی به وسیله بررسی فعال، مداوم و دقیق هر عقیده یا معرفت در سایه دلایلی که آن را تأیید می‌کند، و نتایج بیشتری که از آن به دست می‌آید، تشکیل می‌شود. واقع بینی، کل نگری، درک روابط بین پدیده‌ها، درک عمیق از موضوعات و… برخی از ویژگی‌های محتوایی یک تفکر منطقی است.

ویژگی های خاص این افراد 

 • این افراد عموماً روحیه ی پرسشگری فوق العاده ای دارند.
 • انتقاد پذیرند.
 • داوری و قضاوت آن ها به دور از تعصب و لجبازی است.
 • هیچ چیزی را به سادگی و بدون تفکر ، نه می پذیرند و نه رد می کنند.
 • از منابع مختلف اطلاعات مناسب و دقیقی درباره موضوع مورد نقد به دست می آورند.
 • نسبت به مسایل دید وسیعتر و دقیق تری دارند.
 • این افراد یکسونگر نبوده و به جنبه های مثبت و منفی مسئله (با هم) توجه دارند.
 • قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج موضوعات مختلف را دارند.
 • با ذهن باز و متفکرانه نسبت به مسایل اظهار نظر می کنند.
 • معمولاً قدرت تشخیص درست از نادرست را دارند.
 • گوینده ای متفکر و منطقی و شنونده ای فعال هستند.
 • در حین این که کل موضوع را در نظر می گیرند، به جزئیات نیز توجه می کنند.
 • به این مسئله کاملاً واقفند که ممکن است حرف یا راه حل دیگران یا خودشان همیشه درست نباشد.
 • چون به عاقبت کار می اندیشند، معمولاً فریب وعده های دیگران را نمی خورند.
 • معمولاً به راحتی جذب گروه ها و افراد نمی شوند.

اگر می خواهید در برخورد با این گونه از افراد موفق باشید:

باید قادر به توجیه این افراد در خصوص ارائه محصول یا خدمت مورد نظر در قالب فرایند تصمیم گیری باشید. در ادامه با انواع مصافحه آشنا خواهیم شد…

درباره نویسنده

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!