Skip to main content

۹P بازاریابی

یک طرح بازاریابی(Marketing Plan) می ‌تواند بخشی از یک طرح کسب و کار (Business Plan) باشد. باید توجه داشت فرآیند بازاریابی از طریق اجرایی کردن آمیخته بازاریابی صورت می‌گیرد. برای اثربخشی بیشتر برنامه‌ های بازاریابی باید به صورت یک قالب نوشتاری که به آن طرح بازاریابی گفته می‌شود، تدوین شود. چکیده این فرآیند شامل حرکت از کل به جزء، از چشم‌انداز (Vision)  به ماموریت (Mission) و به اهداف کلان (Goals) و به اهداف عینی (Objectives)، حتی تا برنامه ‌اقدام افراد سازمان می‌ باشد. همچنین این یک فرآیند تعاملی است که در همه مراحل بررسی شده و اصلاح می‌گردد.

  • مقاصد و اهداف عینی طرح بازاریابی  (Marketing Plan Aims & Objectives)

چشم‌انداز می‌تواند به عنوان یکی ازمهمترین پارامترهای موثردرموفقیت بازاریابی مطرح باشد. ازاین سو می بایست هماهنگی دو‌طرفه‌ ای بین چشم‌انداز و طرح بازاریابی وجود داشته باشد که باعث شود افراد سازمان به نوعی دچار عدم اعتنا به این دو نشوند. اهداف عینی بازاریابی می‌بایست منطبق بر اهداف مالی باشد، بطوری که این شاخص‌های مالی را به شاخص‌های بازاریابی مرتبط تبدیل کند. به این منظور لازم است تا به طور دقیق و شفاف همه اجزای آمیخته بازاریابی(۹P)  به طور مشروح مشخص گردد.

  • محصول (Product): دقیقا چه محصولاتی قرار است به بازار عرضه شوند و جزئیات هر محصول چیست. همچنین امروزه خدماتی که قبل، حین و پس از فروش عرضه می‌شود نیز جزء محصول در نظر گرفته می‌شود.
  • قیمت (Price): قیمت هر یک از محصولات به طور دقیق چقدرمی باشد با ذکر قیمت تمام شده و لحاظ کردن مالیاتها و عوارض.
  • تبلیغات (Promotion): چه نوع تبلیغاتی و با چه سطح گستردگی صورت خواهد گرفت، همچنین سیاست‌های تخفیف چه خواهد بود.
  • محل توزیع (Placement): محصولات در چه نقاطی توزیع خواهد شد و چه سیاستی برای نفوذ در بازار در نظر گرفته شده است.
  • بسته بندی (Packaging): محصولات چگونه بسته ‌بندی شده‌اند، بسته‌ بندی بزرگتر (مثلا کارتن) چه ویژگیهایی دارد، آیا مشتری می‌تواند قسمتی از یک بسته ‌بندی بزرگ را درخواست کند. یکی دیگر از تعاریف بسته‌ بندی ارائه سبد محصول به مشتری می‌باشد.
  • مشتری(People): افرادی که در سازمان با روند بازاریابی و فروش درگیرهستند چه آموزشهایی درباره هویت برند، محصول و سیاستهای فروش باید ببینند.
  • فرآیند فروش (Processes): فرآیند فروش و تحویل محصول چگونه خواهد بود.
  • پرداخت (Payment): سیاستهای پرداخت و تسویه محصول چگونه می‌ باشد و آیا برای مشتریان خاص برنامه‌ های خاصی در نظر گرفته می ‌شود.
  • ظاهر محیط (Physical Environment): ظاهر محیط شرکت، انبار، دفتر فروش، ظاهر و پوشش پرسنل درگیر با مشتری و یا حتی کامیون تحویل کالا باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

شماره تماس جهت مشاوره!