Skip to main content

مصرف کننده مصرف شده؛ بازاریابی غیر اخلاقی

بازاریابی غیر اخلاقی با پوشش مصرف کننده مصرف شده! در دنیای امروز بازاریابی چه قدر به این عبارت برخورد کرده اید؟ البته که این عبارت را نمی توانید مشاهده کنید چون غیر قانونی است و بی اخلاقی تلقی می شود اما، واقعیت این است که مصرف کننده مصرف شده وجود دارد و بازاریابی غیر اخلاقی به شدت، و به خصوص در دنیای غرب در این حوزه رخ می دهد.

مصرف کنندگان مصرف شده افرادی هستند که خواسته یا ناخواسته برای کسب منفعت تجاری در بازار مورد استفاده یا استثمار قرار می گیرند. دکتر خبات نسائی

در بازاریابی غیر اخلاقی مصرف کننده به کالا تبدیل می شود.

نمونه هایی از بازاریابی غیر اخلاقی

  • در خارج از کشور برای تبلیغ مسافرت از افراد کوتاه قد برای تبلیغ استفاده می کنند البته با مضمون کوتوله ها!!! و به شکل ایستاده کنار جاده! حتی باورش هم سخت است…
  • در خارج و داخل کشور فروش اعضای بدن و بچه ها نمونه ایی از مصرف کننده مصرف شده است. در آمریکا افراد خون خود را در قبال پول می فروشند و طبق یک برآورد اگر شما تمام اعضای بدن خود را که قابل استفاده است بفروشید ۴۶ میلیون دلار پول کسب می کنید! البته هیچ وقت این کار را نکنید. شاید باور نکنید که در سایت ایی بی نرخ یک کلیه قبل از حراج ۵۷ میلیون دلار است!
  • فروش مو برای ساخت کلاه گیس نیز نمونه یک بازاریابی غیر اخلاقی است. این مورد را حتما مشاهده کرده اید و غیر اخلاقی بودن آن امروزه به عرف بدل شده است. تعجب کردید؟ اما واقعیت است…
  • رحم های اجاره ایی نمونه ایی از مصرف کننده مصرف شده است. مادر های جایگزین امروزه در حوزه ناباروری آنچنان عادی شده اند که پول می گیرند تا جنین به روش پزشکی به رحم آن ها منتقل شود و با یک حساب سرانگشتی و طبق آمار های خارج از کشور می توانند در طول ۸ سال مبلغ ۲۴۴۰۰۰ دلار به جیب بزنند! این نوع بازاریابی غیر اخلاقی زیر پوست کشورها و قاره ها قلمرو بین المللی وسیعی دارد.

بازاریابی غیر اخلاقی! باید و نباید های قانونی! مصرف کننده مصرف شده و تمام این القاب چه قدر شما را در این چند پارگراف آزار داده است! اما بازاریابی غیر اخلاقی واقعیت است. واقعیت بدتر این است که گاهی افراد ناخواسته وارد بازاریابی غیر اخلاقی می شوند و گاهی از سر اجبار…

الزامات قانونی ناقص در ارتباط با بازاریابی غیر اخلاقی در حوزه بین المللی هنوز نتوانسته است راهی مناسب را فراروی این نوع بازاریابی قرار دهد. واقعیت این است که تبدیل شدن به مصرف کننده مصرف شده غیر اخلاقی است و حتی اگر قانونی هم نباشد باید با این تفکر مبارزه کرد اما الزامات قانونی دست شیادان در بازاریابی غیر اخلاقی را به شیوه ایی هدفمند زنجیر می کند به همین علت لزوم قوانین واقعی در این حوزه بهترین راهکار در مواجه با این شرایط است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

 

شماره تماس جهت مشاوره!