Skip to main content

مشتری مداری ویژگی های تجارت های موفق

مشتری مداری یکی از مهمترین خصیصه های پیش روی یک تجارت است. توجه به این که مشتری چه می خواهد و این که چگونه مطابق با سلیقه و خواسته او پیش برویم یکی از چالش های بزرگِ پیش روی کسب و کارهاست.

مشتری مداری آن چنان مهم است که افراد زیادی راجع به آن سخن گفته اند به عنوان نمونه گاندی رهبر مردم هند در مبارزه های خود این چنین به مشتری مداری نگاه می کرد؛

  • مشتری سزاوار بالاترین توجهات و احترامات است. مشتری آب حیات هر داد و ستد است.

بسیاری از تجارت ها تلاش می کنند با توجه به این که مشتری برای آنان یک دارایی ناملموس است توجه ویژه ایی به آن نمایند. با این وجود برای این که سازمان یا تجارتی مشتری مدار شود باید چند ویژگی را در خود پرورش دهد:

  • برای مشتری مدار شدن کسب و کارتان باید توانایی شنیدن انتقاد را در خود پرورش دهید.
  • با تامین کنندگان محصول صحبت کنید و آنان را از آن چه که مورد تقاضای مشتریان است مطلع کنید.
  • برای ارتقا مشتری مداری هرز چندگاهی سمینار هایی را برای تعامل بهتر با مشتریان خود در نظر بگیرید.
  • تلاش کنید تا به ایده آل های مشتریان خود نزدیک شوید.
  • یادتان باشد شما مشتریان درونی هم دارید. مشتریان درونی همان کارمندان شما هستند. برای رشد مشتری مداری باید به کارمندان خود هم توجه کنید، به درد و دل هایشان گوش کنید و به آن ها ارزش دهید.
  • به صورت دایم خود را با رقبایتان مقایسه کنید. بهترین کار برای این منظور، این است که از دوره های زمانی مشخص استفاده کنید.
  • برای رشد ویژگیِ ِمشتری مداری، خدمات به مشتریان را به عنوان یک اولویت بنگرید.
  • اگر قرار است خدمتی به مشتری ارایه کنید از او هم نظرسنجی نمایید تا مطابق با سلیقه او پیش روید.
  • بخشی را به عنوان صدای مشتری راه اندازی کنید. این گونه توانسته اید گامی سازنده در جهت مشتری مداری بردارید.

با توجه به ویژگی های بالا باید متوجه شده باشید که مشتری مداری یک فرهنگ سازمانی است. در واقع زمانی می توانید در این حوزه موفق باشید که این رویکرد را به یک فرهنگ سازمانی برای تجارت خود بدل کنید. بنابر این اگر بخواهیم  خلاصه ایی ازآن چه را که گفتیم بیان کنیم می توانیم بگوییم که مشتری مداری به معنای:

اعتماد به مشتری، رعایت حقوق مشتری، احترام عمیق به او و ارتباط دایم با مشتری است.

اگر بتوانید به این نکته ها توجه کنید پس شما کاملا مشتری مدار شده اید!

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

 

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!