Skip to main content

مشاوره بازاریابی در سازمان های کوچک و بزرگ

مشاوره بازاریابی را می توان به پیکانی تشبیه کرد که در بین تمام مشکل های پیش روی یک سازمان می تواند جهت درست را نشان دهد. در حالت کلی مشاوره بازاریابی برای همه ی کسب و کار ها نیاز است و در این بین فرقی ندارد که اندازه ی کسب و کاری کوچک باشد و یا بسیار بزرگ، اما آن چه مهم است این است که بدون شک مشاوره بازاریابی در هر سازمانی با توجه به اندازه و منافع آن چارچوب های متفاوتی دارد.

سازمان های بزرگ

در سازمان های بزرگ و ریشه دار و یا برند های معروف مشاوره بازاریابی متفاوت تر است زیرا چنین سازمان هایی ساختار های قویی و فرایند هایی در حال اجرا دارند. این سازمان ها در بیشتر نقاط دنیا گسترده شده اند و در کلیه ابعاد خود به احتمال قوی رشد کرده اند. آن ها آنچنان قوی هستند که منابع مالی متعددی دارد و حتی با مازاد منابع هم روبرو هستند بنابر این، آن ها در حالت کلی تمایل دارند در مشاوره بازاریابی راه حل های متعددی به آن ها ارائه شود تا بهترین راه حل را انتخاب کنند چون آن ها محدودیت مالی ندارند و نگران هزینه ها نیستند.

سازمان های کوچک

سازمان کوچک با توجه به شرایطی که دارند، به طبع مشاوره ی متفاوت تری را هم خواهند داشت. کسب و کار های کوچک در بیشتر مواقع بر اثر یک تمایز شکل می گیرند. افکار اشخاص یا گروه ها بر اساس سهمی که دارند تاثیر گزاری بیشتری خواهد داشت و همه افراد دوست دارند در تصمیم گیری های دخیل باشند زیرا اندازه ی سازمان بسیار کوچک است و همه خود را صاحب نظر می دانند. بنابر این مشاوره بازاریابی با در نظر گرفتن چنین شرایطی باید با این کسب و کار ها همگام شود. آن ها منابع مالی متعددی ندارد و یا منابع مازاد هم بسیار دور از ذهن قلمداد می شود بنابر این آن ها در مشاوره بازاریابی به دنبال راه حل های کم هزینه هستند.

با توجه به دو چارچوب متفاوت بیان شده به طور قطع راه حل هایی که مشاور در مشاوره بازاریابی ارائه می کند نیز متفاوت است زیرا باید بر اساس داشته های هر کسب و کاری نسخه های بهینه ایی را با حداکثر کارایی و اثر بخشی ارائه کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

شماره تماس جهت مشاوره!