Skip to main content

مشاوره بازاریابی و تاثیر عوامل مختلف در تامین مالی

گرچه مشاوره بازاریابی یک تخصص است و توسط تیم های حرفه ایی پیاده سازی و اجرا می شود اما عوامل مختلف و جانبی دیگری نیز می تواند در این تخصص به صورت غیر مستقیم دخیل و تاثیر گذار باشد.

مشاوره بازاریابی و تامین مالی یک کسب و کار

مشاوره بازاریابی در دنیای تجارت توسط افرادی ارایه می گردد که در این تخصص دارای دانش و تجربه هستند. یکی از مسایل مهمی که در ابتدای شروع هر کسب و کاری در تیم های مشاوره بازاریابی مطرح می شود مسیله ی تامین مالی کسب و کار است زیرا، تامین مالی یکی از مهمترین مسایل پیش رو برای شروع و گسترش یک تجارت و یا کسب و کار است.

نقش خانواده در تامین مالی

در آغاز یک فعالیت تجاری، آن چه که برای شروع کسب و کار مهم است تامین مالی است به همین علت یکی از منابعی که برای تامین مالی توسط مشاوران پیشنهاد می شود، استفاده از پشتیبانی خانواده در این امر است. تامین مالی پروژه های مهم به غیر از خانواده می تواند از سایر منابع نیز تامین گردد مانند: وام های بانکی و یا صندوق های سرمایه گذاری با این وجود در کنار سایر منابع تامین مالی تیم های مشاوره بازاریابی به چندین علت به خانواده نیز اشاره می کنند زیرا:

  • تامین مالی توسط خانواده نیاز به بوروکراسی های ادراری ندارد.
  • در دسترس است.
  • فرصت بازپرداخت آن به خانواده طولانی تر از سایر منابع دیگر است.

این علت ها باعث خواهد شد گروه های مختلفِ مشاوره بازاریابی برای آغاز فعالیت در حوزه ی تجارت به فعالان تجاری تاکید کنند که در صورت امکان تامین مالی پروژه های خود را به کمک خانواده انجام دهند اما با توجه به نقش مهم خانواده، در بسیاری مواقع نیز ممکن است خانواده ی یک فعال تجاری نتواند در تامین مالی کمک چندانی به او نمایند. در چنین صورتی سایر منابع برای پشتیبانی مالی به فعالان تجاری پیشنهاد خواهد شد.

این عوامل می تواند به صورت عوامل جانبی در فعالیت تیم های مشاوره بازاریابی دخیل باشند اما می توان گفت تمامی این شرایط در راستای گسترش کسب و کار صورت خواهد گرفت.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!