Skip to main content

مشاوره بازاریابی انگیزه می خواهد

By اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷مقالات تخصصی بازاریابی

مشاوره بازاریابی انگیزه می خواهد… کسل کننده نباشید!

اگر شما می خواهید مشاوره بازاریابی به یک کارخانه دار، یا مالک شرکت و کلا یک کاسب بازار ارائه دهید، باید با انگیزه باشید. مشاوره بازاریابی بدون انگیزه و بدون اشتیاق مانند یک کیک اسفنجی وار رفته است که فقط شکل کیک را دارد اما، نه گشنگی را برطرف می کند و نه ظاهرش شما را به وجد می آورد.

اما چگونه باید با انگیزه شد یا چگونه باید یک مشاوره بازاریابی خوب را با انگیزه بالا ارائه داد؟

  • به حرفی که می زنید معتقد باشید؛ بگذارید مسئله را با فروش برای شما روشن کنیم. فرض کنید وارد فروشگاهی می شوید و یک فروشنده می خواهد از جنس شلوار برای شما تعریف کند اما شما عدم اطمینان را بیشتر از اطمینان در او مشاهده می کند آخر سر هم با خود می گویید این بابا که انگار به حرفی که خودش هم می زند شک دارد! یا نفهمیدم واقعا جنس شلوار چه بود از بس فروشنده بی انگیزه بود؛ خب حق هم دارید!!! در مشاوره بازاریابی باید در زمان ارائه مشاوره به حرفی که می زنید معتقد باشید اگر شما خودتان به حرف های خودتان معتقد نباشید این خیال را از خودتان دور کنید که مشتری به شما اطمینان کند. کسی که خودش را باور ندارد نباید از دیگران انتطار داشته باشد..
  • در مشاوره بازاریابی تفصیل گرا باشید؛ سرهم بندی شده یا بریده بریده شده با مشتری صحبت نکنید. ابتدا یک شرح کلی دهید و بعد به تفصیل تمام موارد را برای مشتری توضیح دهید، نکند توقع دارید مشتری غیب گو باشد که ذهن شما را بخواند..! شما در مشاوره بازاریابی وظیفه دارید برای مشتری تمام موارد را شرح دهید تا جای ابهامی باقی نماند.
  • حرفی را می خواهید در مشاوره بازاریابی بیان کنید سازماندهی کنید از این شاخه به آن شاخه نپرید. چون نه تنها مشتری گیج می شود بلکه شما هم مانند افراد غیر حرفه ایی عمل کرده اید باور کنید کمی نظم و ترتیب به شما انگیزه بهتری می دهد،!
  • برای انگیزه بالا حرکات بدن خود را بررسی کنید. در واقع دانستن زبان بدن به شما کمک زیادی می کند. کتاب های زیادی در این زمینه در بازار موجود است. به عنوان نمونه کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد و حرکاتی را به شما آموزش دهد که نشان دهنده اعتماد به نفس و انگیزه در فرد باشد.

خب با این موارد باید به جرات بگوییم که شما می توانید یک مشاوره بازاریابی قوی را ارائه کنید و اطمینان داشته باشید موفق می شوید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!