Skip to main content

مزیت خدمت به مشتریان

مشتریان به سراغ کسب و کاری می روند که از داد و ستد با آن لذت می برند و با فروشندگانی که با آن ها خوش برخورد هستند و تلاش می کنند تا آن ها را راضی نگه دارند بیشتر ارتباط برقرار می کنند. در حقیقت فروشندگان باید کاری کنند که  مشتریان احساس خاص بودن نمایند.

در کسب و کار خود اصل  “ Special ” را به کار برید تا مشتریانتان احساس خاص بودن داشته باشند:

  1. سرعت و زمان ( بکارگیری سرعت در رفع نیازهای مشتری) Speed and time
  2. تعامل شخصی با مشتری  Personal interaction with a customer
  3. انتظارات(براورده ساختن انتظارات مشتری) Expectations
  4. نزاکت و شایستگی در برخورد با مشتری  Courtesy and competence
  5. اطلاعات و در جریان قرار دادن مشتری Information and keeping the customer informed
  6. طرز برخورد و ارتباط با مشتری Attitude and customer liaison
  7. ارتباطات طولانی مدت با مشتری Long-term relationships

اگر ایده های این هفت عنصر را در کسب و کار خود پیاده کنید و آن ها را در مرکز توجه قرار دهید، به طور پیوسته مشتری مدار خواهید بود و مشتریان شما بسیار وفادارتر و سودآورتر خواهند شد. توجه داشته باشید، چنانچه یک مشتری احساس خاص بودن کند، پول بیشتری خرج می کند!!! می توانید این موضوع را از رستوران ها و هتل های موفق سوال کنید.

فصل چهارم کتاب مدیریت ارتباط با مشتری/ مترجم: رویا اقبال

شماره تماس جهت مشاوره!