Skip to main content

مزایای شرکت های چند ملیتی در تجارت…

مزایای شرکت های چند ملیتی در تجارت بین الملل (Multinational Companies)

شرکت های چند ملیتی مفهومی که به فرهنگ تجارت بعد از ۱۹۳۰ اطلاق شد. تا قبل از آن کشورهایی بودند که با کشورهای دیگر تبادلات اقتصادی و تجاری داشتند. آنها با سرمایه گذاری در مناطقی که از منابع تولیدی و اقتصادی تجاری خوبی داشتند، سود بسیاری برده بودند. استفاده بی رویه از منابع کشورهای میزبان و بدست آوردن سودهای کلان به تدریج باعث نارضایتی کشورهای میزبان شد. آنها درمقابل سرمایه گذاری کشورهای مقاومت کرده و حتی محیط کشورشان دیگر مناسب فعالیت آنها نبود، در موارد زیادی هم دارایی های کشورهای سرمایه گذار را مصادره می کردند زیرا فکر می کردند که تماماً از منابع اولیه و ملی آنها تهیه شده است، در نتیجه کشورهای سرمایه گذار تدابیری اندیشیدند که سرمایه گذاری آنها با همکاری کشور میزبان صورت گیرد تا محیط برای فعالیت آنان مساعد شود. مطابق این چهارچوب، مردم کشور میزبان احساس کردند که در سود سرمایه گذاری خارجی سهیم هستند و ادامه این طرح باعث توسعه کشورشان خواهدشد. از این رو کشورهای صنعتی از جمله آمریکا، اروپا، کانادا انگیزه بیشتری پیدا کردند تا سرمایه گذاری اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته کنند و یا شعبه تأسیس نمایند.

مزایای شرکت های چند ملیتی:

  • شرکت های چند ملیتی می توانند از موقعیت ها و تفاوت های کشورهای میزبان با سایر کشورها به سود خود استفاده کنند. آنها از فرصت های اقتصادی و تجاری و یا مزیت های نسبی که با وجود شعبه در بعضی کشورها دارند، بهره برداری می کنند.
  • شرکت های چند ملیتی به دلیل برتری های اقتصادی، فنی و مدیریتی و روش های بازاریابی که نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته دارند، می توانند با دسترسی به اطلاعات تجاری، امکانات و موقعیت هایی که آنها را از مزایای اقتصادی بازارجهانی، بهره مند کرده است، استفاده کنند.
  • آنها با به کارگیری روش قیمت گذاری انتقالی، سود قابل توجهی بدست می آوردند و با سرمایه گذاری مستقیم در کشورها و مراحل تولید کالا که هریک در کشورهای دیگری انجام می شود شرایط رقابتی خوبی برای خود فراهم می کنند و فروش خود را بالا می برند.
  • آنها از یک شبکه عرضه بین المللی استفاده می کنند و با وجود شعبه های متعدد که در کشورهای مختلف دارند، بازارهای مختلف برای خود مهیا ساخته اند.
  • تولید درمقیاس وسیع باعث می شود که هزینه های تولید شان کاهش یابد و بدلیل داشتن شعب و شبکه های توزیع و فروش و روشهای بازاریابی، می توانند بازار را بدست گیرند. همچنین منابع مالی و اقتصادی بالایشان می تواند زمینه خوبی برای سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ را فراهم کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!