Skip to main content

مدیریت دانش و بازاریابی گردشگری

مدیریت دانش و بازاریابی گردشگری

  • مفهوم دانش

آنچه  که مردم درباره اشیا، مفاهیم، ایده ها، تئوری ها، روندها و عملکردها درک می کنند. تمایزی بین “چگونه دانستن” و “دانستن” وجود دارد، “چگونه دانستن” توانایی یک فرد برای انجام کارها است و “دانستن” نگهداری بخشهای دانش در ذهن فرد است.  بجای توجه به دانش بعنوان چیزی که مردم دارند، آن را بعنوان چیزی که مردم انجام می دهند در نظر گرفته می گیرد. دانش چند وجهی و پیچیده است. دانش یا بطور فردی یا بصورت جمعی اتفاق می افتد. دانش از تجربه کار جمعی ظهور پیدا می کند و بین اعضای یک گروه یا جامعه خاص به اشتراک گذاشته می شود.

  • دانش صریح و ضمنی

دانش هم صریح است و هم ضمنی؛ دانش صریح: مدون، ضبط شده و در دسترس و در پایگاه داده نگهداری می شود، در شرکت های بزرگ شبکه های داخلی(اینترانت ها) و اوراق بهادار مالکیت معنوی است.دانش ضمنی: در ذهن مردم وجود دارد. بیان در نوشتن دشوار است و از طریق تجربه فردی بدست می آید. دانش ضمنی شامل تخصص فنی یا علمی، دانش عملیاتی، بینش درباره یک صنعت و قضاوت کسب و کار است. چالش اصلی در مدیریت دانش چگونگی تغییر از دانش ضمنی به سمت دانش صریح است.

  • داده، اطلاعات و دانش

    داده: از حقایق اساسی- ایجاد بلوک هایی برای اطلاعات و دانش تشکیل شده است. اطلاعات : داده ای است که با روشی معنادار برای افراد پردازش شده است؛  اطلاعات در دسترس برای هرکسی  است. دانش:  اطلاعات مورد استفاده مولد است، شخصی و اغلب نا محسوس است و می تواند فرار باشد.

  • مدیریت دانش

دریافت دانش از آنهایی است که آن را دارند و دادن آن به کسانی است که نیاز دارند به منظور ارتقای اثربخشی سازمانی است.هر فرایند یا عمل ایجاد، کسب، گرفتن، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش ، هر جا که  وجود دارد، برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمان ها. یک شرکت موفق یک شرکت ایجاد کننده دانش است. دانش بوسیله سازمان ها و افراد داخل سازمان جذب می شود.

دانش رویه ای، تکنیکی و عملکردی سازمانی در بانک های اطلاعاتی ذخیره می شوند و در گزارشات، کتابخانه ها، مستندات سیاسی، راهنماها و سخنرانیها یافت می شود. همچنین می تواند پیرامون سازمان از طریق سیستم های اطلاعاتی و بوسیله جلسات، کارگاه های آموزشی، دوره ها و کلاسهای ارشد ، نشریات نوشته شده و جوامع عملی،جریان داشته باشد.در عصر اطلاعات، دانش نسبت به دارایی های فیزیکی و یا منابع مالی برای رقابت  یک عامل کلیدی است. مدیریت دانش به شرکت ها اجازه می دهد تا بهترین استفاده را از خلاقیت و تخصص کارکنان خود ببرند. مدیریت دانش به معنی مدیریت تکنولوژیهای تخصصی و سیستم ها و مردم است.

  • مدیریت دانش با تاکید بر بازاریابی گردشگری

بکار گیری دارایی های دانش در دسترس برای سازمان گردشگری به منظور ایجاد مزیت رقابتی در بازاریابی گردشگری است؛ ایجاد و استفاده از مدیریت دانش برای نوآوری و توسعه محصولات به منظور رقابت سازمانهای در فعالیت های بازاریابی گردشگری مهم است؛ متاسفانه در بازاریابی گردشگری شکافی بین این موضوع وجود دارد. بعنوان یک ابزار رقابتی، ملزومات این فرایند شامل شناسایی دانش مربوطه و گرفتن و تسهیم آن است و اطمینان به اینکه سازمان ها برای بهینه سازی جریانات و مدیریت موثر آنها مهندسی می شوند.

  • سه فاز برای مدیریت دانش در بازاریابی گردشگری در نظر گرفته شده است

فاز یک: تشخیص اهمیت اعمال نفوذ دارایی های فکری یک سازمان برای افزایش رقابت فعالیت های بازاریابی است. همانطور که تکنولوژی روند رقابت را سرعت بخشیده است، سازمان های گردشگری نیز می بایست در موقعیت پاسخگویی سریع به تغییر تقاضاهای مشتریان و عرضه کنندگان برای موقعیت های جدید و نیازهای محیط زیست باشند. در نتیجه منحنی یادگیری کوتاه شده است، چرخه توسعه محصولات شتاب گرفته و نوآوری در تمام مناطق گردشگری افزایش یافته است.

فاز دوم: شکی نیست که تکنولوژی عامل پیشرو کلیدی بوده است، ابتدا از طریق قابلیت پردازش کامپیوتر ها و توانایی انتقال سریع شبکه. اینترنت بطور خاص قابلیت مدیریت دانش و کاهش هزینه انتقال را سرعت بخشیده است. از انجا که همه سازمان ها به تکنولوژی دسترسی دارند، بعنوان یک قابلیت برای ایجاد تفاوت با استفاده از دانش و مدیریت آن عمل می کند.

 فاز سوم: سازمان ها ساختار خود را باز مهندسی کرده اند تا توسعه و تسهیم دانش را تسهیل کنند، این مستلزم آن است که بخوبی شبکه سازی کنند و فضای اعتماد ایجاد کنند.این عامل نیز یادگیری سازمانی را به سمت ساختارهای تصمیم گیری غیر متمرکز و ایجاد تیم های با عملکرد متقابل هدایت می کند.در گذشته، تلاش های کوچک سازی و مهندسی مجدد به این معنا بود که دانش سازمانی از بین رفته است. تحقق این موضوع استراتژی هایی برای کاهش فرسودگی  ترویج داده است.سازمان ها نیز بعنوان جهانی شدن فرصت های ایجاد شده برای تسهیم، مشارکت و اتحاد با دیگران را از لحاظ محصولات دانش محور و انتقال آن فراتر از خود را می بینند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!