Skip to main content

مدیریت بازار در صنعت گردشگری ایران

مدیریت بازار در صنعت گردشگری ایران

مدیریت بازار فرآیندی است اجتماعی و مدیریتی که اشخاص و گروه ها از طریق آن ها می توانند نیاز ها و خواسته های گردشگران را به وسیله ایجاد و تبادل محصولات و ارزش با دیگران، تأمین نمایند. مباحث مربوط به مدیریت بازار، بسیار متنوع و دارای پیچیدگی های خاص خود است. مباحثی مانند بخش بندی بازار، بازار های هدف، موقعیت یابی و… از زیر مجموعه های مدیریت بازار می باشند.

طرح یا برنامه بازار یابی ابزاری در راستای هدایت و هماهنگی تلاش های بازار یابی یک جاذبه است. برنامه بازار یابی سندی است مکتوب، شامل: شرح و راهنمای تدوین استراتژی ها و تاکتیک ها برای یک دوره زمانی مشخص. برخورداری از برنامه بازار یابی، منافع متعددی را برای مدیران جاذبه های توریستی به همراه دارد. برای تهیه یک برنامه بازار یابی برای جاذبه های گردشگری کشورمان می توان  از  نکات زیر بهره برد:

 • تدوین خلاصه مدیریتی
 • در این مرحله خلاصه ای از موضوع جهت ارائه به مدیران و ذینفعان برنامه تهیه و تنظیم می گردد.
 • تدوین ارتباطات تجاری و حرفه ای:
 • برنامه بازار یابی بایستی اهداف، استراتژی های سال های آینده را حمایت نماید، بنابر این توجه به ارتباطات تجاری بسیار مهم است.
 • جایگاه یابی جاذبه توریستی در بازار های کنونی: برنامه بازار یابی مناسب باید بتواند  یک جاذبه را  متمایز سازد و آن جاذبه باید جایگاه خود را در بازار پیدا کند.
 • تجزیه و تحلیل محیطی و پیش بینی: جاذبه های گردشگری نسبت به تغییرات موجود در محیط های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار حساسند، بنابراین یک جاذبه گردشگری باید عوامل محیطی کلان و خردی که می تواند بر آن اثر بگذارد را بشناسد.
 • بخش بندی بازار و مشخص کردن بازار هدف: بازار های هدف و تناسب نوع فعالیت جاذبه با آن ها باید مورد بررسی قرار گیرند اگر بازار های نامناسبی انتخاب کنید منابع بازار یابی به هدر می روند.
 • اهداف سال آینده: این اهداف معمولا کلان و یا خرد هستند که به تمامی برنامه های بازار یابی جهت  می دهند. تعیین اهداف نباید شعار گونه باشد بلکه کاملا علمی و عملی بوده و  حتی باید مباحث کمی را هم مطرح کنید.
 • استراتژی ها و تاکتیک ها: مدیران ارشد باید بدانند که عناصری مثل چشم انداز و مأموریت ها برای هر جاذبه توریستی اهمیت دارد.
 • تهیه برنامه اجرایی: شامل برنامه ی بازار یابی فروش، برنامه های نیروی انسانی، برنامه های مدیریت مالی و… می باشد.
 • شناسایی منابع: تأمین منابع به دو شکل اساسی سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید مد نظر برنامه ریز پروژه های توریستی قرار گیرد.
 • کنترل و ارزیابی: کنترل و برنامه ریزی ها میزان تحقق پذیری اهداف کمی را مورد بررسی قرار می دهند.
 • تبلیغات و برنامه فروش: تبلیغات اساس یک تجارت را تشکیل می دهد، البته تبلیغات نباید اغراق گونه باشد.
 • آماده سازی برای آینده: فرآیند جذب گردشگران زمانی می تواند ادامه یابد که   تغییر رفتار و فرهنگ مردم بومی و کارکنان جاذبه توریستی و تنوع بخشیدن به خدمات و محصولات گردشگری و یا دستیابی به بخش های جدید بازار و… در برنامه ریزی ها لحاظ گردد.

مدیریت بازار در تمام فعالیت های تجاری نکته مهمی است که نباید از آن غافل بود، البته در صنعت گردشگری این موضوع بسیار مهم تر است زیرا اگر بازار مورد نظر خود را شناسایی نکنیم  نمی توانیم  خدمات و محصولات توریستی را به شکل متناسبی عرضه کنیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!