Skip to main content

مدیریت بازاریابی و تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی…

مدیریت بازاریابی و تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی با استفاده از مدل آب های کف آلود

در ادامه مبحث پیشین که در خصوص “مدیریت بازاریابی و تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی با استفاده از مدل آب های آرام” پرداخته شد، در این پست به بررسی تغییرات با استفاده از مدل آب های کف آلود پرداخته ایم.

آب های کف آلود

این دیدگاه مناسب حالتی است که محیط نامطمئن و پویا باشد و مشابه وضعیتی است که سازمان از جامعه صنعتی خارج  می شود و پا به دنیایی می گذارد که تحت سلطه اطلاعات و عقاید جدید است. سازمان بیشتر شبیه یک قایق بزرگ است تا یک کشتی.این قایق به جای اینکه در آب های آرام شناور باشد باید از یک رودخانه پر تلاطم بگذرد. جریان آب همواره طوفانی است و قایق به طور دائم بر روی آب های کف آلود قرار دارد. آنچه وضع را بدتر می کند این است که هیچ یک از خدمه قبل از این، از این رودخانه عبور نکرده باشند. در مسیر رودخانه پیچ و خم ها و سنگ های درشتی قرار دارد که قایق به صورت غیر منتظره به آن برخورد می کند. مقصد قایق مشخص نیست و به صورتی نامنظم باید خود را به ساحل برساند. تغییر یک امر طبیعی است و مدیر باید دائما با این پدیده دست و پنجه نرم کند.

  • تعدادی از مدیران این واقعیت را پذیرفته اند که ثبات و پایداری وجود ندارد و نمی توان چیزی را پیش بینی کرد. وضع موجود در هر لحظه به هم می خورد و مجدداً اوضاع آرام می شود.
  • بسیاری از مدیران کنونی هیچ وقت از آب های کف آلود و طوفانی خارج نمی شوند. آن ها همیشه با پدیده تغییر رو در رو هستند. این مدیران باید در مسابقه ای شرکت کنند که قبلاً در آن بازی نکرده اند و مقرراتی را رعایت کنند که با پیشرفت مسابقه به وجود می آید.
  • بنابراین این مدیران باید از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشند و بتوانند با تغییر شرایط به سرعت خود را با اوضاع جدید وفق دهند. مدیرانی که دارای ساختار بسیار مشخص و منظم هستند و سرعت کمی دارند، نمی توانند در این مسیر باقی بمانند.

ادغام دو دیدگاه ( آب های آرام و آب های کف آلود):

آیا همه مدبران در دنیایی زندگی می کنند که پیوسته دستخوش تغییر شدید است؟! خیر، ولی برخی از آنها با شرایطی رو به رو هستند که پیوسته تغییر می کند. در زمان حال تعداد اندکی از سازمان ها می توانند پدیده تغییر را به عنوان حالتی در نظر آورند که در دنیایی آرام و به صورت موقتی است. حتی اگر چنین سازمان هایی وجود داشته باشند باید با پذیرفتن خطر ها، این گونه عمل کنند. سرعت تغییرات بسیار سریع است و سازمان ها و مدیران نمی تواند وضعی آرام به تصویر در آورند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!