۱۸ شهریور, ۱۳۹۵

مديريت چرخه زندگی محصول و فرآیندهای آن

مديريت چرخه زندگی محصول (PLM)، موفقيت استراژی هايی است که توسط مديران تجارت، از زمانی که محصول، چرخۀ زندگی اش را آغاز می کند، استفاده می شود. شرايطی که يک محصول فر وخته می شود. (تبليغات، اشباع) در طول زمان تغيير می کند و از زمانی که محصول حرکت خود را به سوی ظهور موفق آغاز می کند بايد مديریت شود.

هدف های مديريت چرخه زندگی محصول (PLC) عبارتند از

 • کاهش زمان تجارت
 • بهبود بخشيدن به کيفيت محصول
 • کاهش هزينه های مدل اوليه
 • شناسايی پتانسيل فرصت های فروش و سود سهام ها و
 • کاهش فشار های محيط زيستی در پايان زندگی محصول می باشد،

برای ايجاد محصول جديد موفق، شرکت بايد مشتريان خود بازار و رقيبان را بشناسد. مديريت چرخه زندگی محصول (PLC) سيستم های مردم، اطلاعات، فرآيندها و تجارت را به هم پيوند مي دهد. PLC، اطلاعاتی از محصول برای شرکت ها و تشکيلات اقتصادی  آن ها فراهم می کند. راه حل های PLC به سازمان ها کمک می کند تا به پيچيدگی های افزايش يافته و چالش های مهندسی پيشرفت دادن محصول جديد برای بازارهای رقابتی جهانی چيره شوند.

مديريت چرخه زندگی محصول و فرآیندهای آن

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -340

ويژگی های مراحل PLC

چهار مرحله اصلی چرخه زندگی محصولات و ويژگی های مربوطه عبارتند از:

مرحله معرفی بازار:

 • هزينه ها بسيار بالا هستند.
 • مقدار آهسته فروش شروع می شود.
 • رقابت، محدود يا اصلا وجود ندارد.
 • تقاضا بايد شروع نشده باشد.
 • به مشتری بايد ترويج داده شود که محصول را امتحان کنند.
 • درآمد کمی در اين مرحله بدست می آيد.

مرحله رشد:

 • هزينه ها کاسته نشده اند برای اقتصادی کردن مقياس ها.
 • مقدار فروش به طور قابل ملاحظه ای افزايش می یابد.
 • سود بخشی شروع به افزايش می کند.
 • آگاهی عمومی افزايش می يابد.
 • رقابت با بازيکنان کم و جديد در ايجاد بازار، شروع به افزايش می کند.
 • رقابت افزايش يافته موجب کاهش قيمت می شود.

مرحله بلوغ (کمال):

 • هزينه ها در نتيجه افزايش مقدار محصول و تاثيرات منحنی تجربه، کاهش می یابد.
 • مقدار فروش به بيش ترين مقدار (قله) می رسد و اشباع بازار فرا رسيده است.
 • افزايش رقيبان وارد بازار می شود.
 • بدليل  ازدياد محصولات رقيب، قيمت ها ميل به افول دارند.
 • سود، بيش تر يک چالش به صرفه توزيع محصول می شود تا فروش افزايش سهم بازار.
 • سودهای صنعتی کاهش می يابد.

 

 

اشباع و زوال بازار:

 • هزينه ها بصورت بهينه در می آيند.
 • مقدار فروش كاهش می يابد.
 • قيمت ها، سودهی كاهش می يابد.
 • سود، بيشتر يك چالش به صرفه توزيع محصول می شود تا فروش افزايش يافته.

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -342

 

توجه: پايان محصول معمولا پايان چرخه تجارت نيست.

شناسايی مرحله يک محصول بيشتر هنر است تا علم، اما اين امكان پذير است كه الگوهايی در بعضی از ويژگی های محصول كلی در هر مرحله پيدا كرد. شناسايی مراحل يک محصول زمانی كه محصول در مرحله تغيير است بسيار مشكل است.

شناخت محدوديت های مدل PLC برای مديران بازار مهم است. برای مديريت بازار اندازه گيری كردن به درستی زمانی كه محصول در چرخه زندگی قرار دارد سخت است. يک افزايش در فروش لزوما گواهی بر رشد نيست، يک كاهش در فروش نشان دهنده زوال نيست و بعضی از محصولات مانند كوكاكولا و پپسی ممكن است هرگز ركورد را تجربه نكنند.

براي محصولات خاص، طول مدت هر مرحله PLC، غير قابل پيش بينی است و پيدا كردن زمان شروع بلوغ و زوال، سخت است.

بخاطر اين محدوديت ها، تبعيت سرسختانه از PLC، منجر می شود كه هدف ها و نسخه های استراتژی يک كمپانی به اشتباه بيافتد.


تهیه کننده : امیر اعرابی

3 دیدگاه

 1. با تشکر از شما

 2. سلام عالی بود ممنون

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.