Skip to main content

مارکتینگ یا بازاریابی؟

مارکتینگ یا بازاریابی؟

به طور کلی مارکتینگ به همه تلاش هایی گفته می شود که به طور نظام مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدف های سازمان. هدف مارکتینگ را می توان در سه کلمه ی شناسایی، شناساندن و رضایت خلاصه کرد؛ برای درک بهتر موضوع باید به مفهوم بازار که محلی است برای مبادلات بالقوه توجه فرمایید. مارکتینگ دارای ابعاد گوناگونی است که در اینجا به شرح این ابعاد می پردازیم.

بازارگرایی: 

به گرایش و توجه به نیاز های مشتری و بازار اشاره دارد.

بازارشناسی: 

تلاش نظام بندی است برای گردآوری،ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه ی اجزای تشکیل دهنده نظام بازار(خریداران، فروشندگان، واسطه ها، رقبا، سازمانها و …).

بازاریابی: 

بخش بندی یا تقسیم بازارها و تعیین محصولات شرکت برای مناسب ترین بازارها.

بازارسازی:

 نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل کنترل بازاریابی(محصول ،قیمت،توزیع و …).

بازارگرمی:

 تبلیغات و تشویقات به موقع جهت آگاه ساختن،متقاعد ساختن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان و خرید از آن و مقابله با حرکات رقیب.

بازارگردی:

وظیف ای است که بازاریاب را وادار می سازد تا بیش از دیگران با تحولات و تغییرات بازارها آشنا گردد و این آگاهی از طریق حضور در صحنه رقابت و مبادله و مشاهده بازارها امکان پذیر است.

بازارسنجی:

 تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم، آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم که جهت دهنده حرکتهای سازمان در بازار آینده است.

بازارداری: 

حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتر و تداوم خرید از طریق ایجاد رضایت در آنان که مهترین ابزارهای بازارداری برای بازاریابان:

  • ارتباط دائم با مردم
  • ارائه خدمات مناسب
  • آگاهی از حرکات رقبا

بازارگردانی:

همه ی فعالیت های بازاریاب را می توان در بازارگردان خلاصه کرد یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزی،اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازار یابی است.

 منبع: کتاب مدیریت بازار یابی، تالیف: دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابراهیمی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!