Skip to main content

قانون طلایی فاصله در زبان بدن و بازاریابی

زبان بدن می تواند شامل قوانین مختلفی باشد. این قوانین به شما کمک می کنند تا از طریق زبان بدن آشنایی بهتری با شرایط داشته باشید و بتوانید تصمیم معقول تری را اتخاذ کنید و در نهایت بازاریابی هدفمندتری را تجربه کنید.

  • قانون طلایی فاصله

هر چقدر رابطه شما با دیگران صمیمی تر شود اجازه دارید، که به آن ها نزدیک شوید. یک کارمند جدید شاید احساس کند که رفتار بقیه کارمند ها در محیط کار با او سرد است، این یک فرآیند بسیار طبیعی است. سایر کارمند ها تا زمانی که کارمند جدید را به خوبی بشناسند از حوزه فاصله اجتماعی پیروی می کنند. به مرور زمان و با شناخت بیشتر از کارمند جدید سایر کارمند ها ممکن است او را وارد حوزه شخصی و یا حتی حوزه صمیمی خود کنند.

  • استثنا ها در قانون فاصله ها

از موارد استثنا در قانون فاصله می توان به جایگاه اجتماعی افراد اشاره کرد.این استثنا ها تنها در محیط رسمی رخ می دهد مانند رابطه کارمند و مدیر در اداره، با توجه به جایگاه اجتماعی آن ها، اما در محیط های صمیمی مانند پارک این استثنا صدق نمی کند در چنین شرایطی اگر یک مدیر و کارمند در پارک با هم قدم بزنند قانون استثنا صدق نخواهد کرد.

“کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش”

قانون طلایی فاصله ها در زبان بدن نشان دهنده میزان صمیمیت افراد با یکدیگر است و اگر شما یک مذاکره کننده، تاجر، فروشنده یا شخصی هستید که به بازاریابی مشغول هستید با توجه به این قانون می توانید رابطه حریفان خود را در تیم فروش و یا مذاکره به درستی تحلیل کنید. این گونه تحلیل ها که با استفاده از زبان بدن شکل می گیرند می توانند به شناخت شما یا تیم بازاریابی شما از تیم مقابلتان و افراد ذی نفوذ در آن کمک نماید. همچنین توجه به موارد استثنا در فاصله ها با توجه به زبان بدن می تواند روابط رییس و زیردست را به خوبی برای شما مشخص کند. اگر بتوانید از این قوانین به درستی پیروی کنید متوجه می شوید این قوانین در زبان بدن شایسته لقب طلایی هستند زیرا مسیر موفقیت فعالیت های بازاریابی شما را هموار می کنند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

 

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!