۱۲ خرداد, ۱۳۹۸

فروش هم چرخه و دوره خاص خود را دارد…

فروش نیز مانند زندگی انسان ها یا گیاهان می ماند و از دوره های مختلفی تشکیل شده است. به عنوان نمونه انسان ها دارای دوره های رشد، بلوغ و سکون هستند. به همین شکل فروش هم از دوره های متعددی تشکیل شده است. بنابر این باید با هر کدام از این دوره ها آشنا شد تا بتوان در مواجه با آنان بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.

وجود دوران های سخت گریز ناپذیر است. بگذارید با شما صادق باشیم، شما نمی توانید همیشه در اوج باشید و در چرخه فروشتان با دوران های سخت هم روبرو خواهید شد. بعضی مواقع ممکن است آنچنان عرصه بر شما تنگ شود که احساس کنید یک قدم با ورشکستگی کامل فاصله ندارید. اما یادتان باشد که دنیا همیشه به یک شکل باقی نمی ماند. مطمئن باشید دوران سخت همیشگی نیست. اما بزرگترین چالش چگونگی مواجه با این دوران است. در بیشتر مواقع فروشندگان در دوران های رشد خود آنچنان غرق در موفقیت هایشان هستند که هیچ گاه به دوران بلوغ و سکون فروش فکر نمی کنند و زمانی که وارد این دوران می شوند تازه متوجه خواهند شد که هیچ اطلاعات مفیدی در مواجه با روبرو شدن با این دوران ندارند.

 تنبل نباشید!

بی تکلف بگوییم که، زمانی که تجارت ها خوب پیش می رود تنبلی کردن بسیار راحت تر است. منظور ما از تنبلی کردن به معنای ندیده گفتن اصول اساسی فروش است. زمانی که همه چیز در فروش خوب است بسیاری از فروشندگان به اصول کلی توجه ایی ندارند اما زمانی که وارد دوره نزولی می شوند تمام مشکل هایی که در دروان رونق بود تعادل دخل و خرج فروشنده را بر هم می زند و بیخ گلوی فروشنده را می فشارد.

اگر بخواهیم منطقی به موضوع بنگریم باید بدانیم که، در زمان رشد باید دیدی واقع بینانه داشت و همواره به اصول کلی فروش توجه کرد. یادتان باشد که به عنوان یک فروشنده برای رهایی از مشکل هایی که در فروش برایتان رخ می دهد تنها یک محصول را نفروشید بلکه مهارت خود را در فروش سایر محصول ها هم امتحان کنید تا در زمان رکود به راحتی از بحران عبور کنید!

 

ممکن hست به مقاله های زیر علاقمند باشید:

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.