Skip to main content

فروش با توجه به زبان بدن ( دست به چهره بودن )

فروش می تواند با توجه به فراگیری نکته هایی در ارتباط با فراگیری زبان بدن بسیار راحت تر اتفاق افتد، زبان بدن باعث می شود که شما به عنوان یک فروشنده با هوشیاری بیشتری به فروش محصول و خدمت خود بپردازید و بتوانید با استفاده از زبان جسم سریع تر درخواست های و تقاضا های مشتری خود را درک نمایید. هر فروشنده ایی با آشنایی با زبان بدن می تواند متوجه شود که علایم زبان بدن در مشتریان ناراضی چیست؟ و یا تردید کردن در خرید چه علایمی با استفاده از زبان جسم دارد؟ همچنین این زبان می تواند مواضع انتقادی را در مذاکره های تجاری نشان دهد. کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش به بررسی نکته های مختلف در این زمینه می پردازد.

هنگامی که در مذاکرات تجاری دست خود را به چهره می گذارید به چه معنا است؟

” یکی از حالت اصلی در حالت دست به چهره زمانی رخ می دهد که انگشت اشاره رو به بالا به سوی گونه است و انگشت دیگر روی دهان قرار گرفته است و در چنین شرایطی معمولاً انگشت شست زیر چانه قرار می گیرد. این حالت نشان دهنده شکل گیری موضع انتقادی است. البته تمامی حالت های بدن باید با توجه به سایر عوامل جانبی مورد تحلیل قرار گیرد.

یک از جدی ترین اشتباهاتی که ممکن است یک فرد کم تجربه در دنیای تجارت مرتکب شود تفسیر یک حالت به طور مجزا و جدا از حالت ها و شرایط دیگر است. به عنوان مثال خاراندن سر ممکن است دلیل های مختلفی از قبیل شوره سر، کک، عرق، تردید، فراموشی و یا دروغ گویی داشته باشد، و این بستگی دارد که این عمل همراه با چه رفتارهای دیگری در همان زمان اتفاق بیافتد. بنابراین برای بهره برداری حداکثری از زبان بدن باید همیشه مجموعه ای از حالت ها و رفتار ها را در کنار هم در نظر بگیرید.” کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش

علایم زبان جسم سریع تر از بیان افراد مخابره می شود. بنابر این اگر تاجر، مذاکره کننده، بازاریاب، مدیر و… بتوانند بیشتر با علایم این زبان نامریی آشنا شوند می توانند سریعتر پیام های مخابره شده توسط مشتری را درک کنند و در نتیجه می توانند در فعالیت های تجاری و کاری خود موفق تر باشند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

شماره تماس جهت مشاوره!