Skip to main content

فرایند تجاری سازی و بازاریابی فناوری ها در دانشگاه تگزاس

فرایند تجاری سازی و بازاریابی فناوری ها در دانشگاه تگزاس

در ادامه بحث بازاریابی و تجاری سازی فناوری ها یافتن الگو ها و مدل های مناسب برای بازاریابی و تجاری سازی فناوری از اهمیت ویژه ای بخصوص برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برخوردار است. مطالعه و بررسی نمونه های موفق در امر تجاری سازی و انتقال فناوری ها از مراکز تحقیقاتی به بخش های اقتصادی می تواند منجر به شناسایی الگوهای مناسب در این امر گردد. دانشگاه تگزاس در اوستین به عنوان یکی از مراکز پژوهش و تحقیقاتی بزرگ در ایالات متحده آمریکا دارای یک فرایند مدون با هشت مرحله تجاری سازی جهت انتقال دستاورد های خود می باشد که به عنوان یک الگوی مناسب معرفی می گردد:

  • تحقیقات: مطالعات و آزمایش ها در طول یک پروژه تحقیقاتی اغلب منجر به دست یابی به اکتشافات و نوآوری هایی می شود که می توانند دارای قابلیت تجاری سازی باشند.
  • معرفی اولیه دستاورد به اداره تجاری سازی: اکتشافات و نوآوری ها معمولاَ توسط مخترع با ارسال فرم محرمانه معرفی اختراع به اداره تجاری سازی اختراعات شناسایی می شوند.
  • ارزیابی بازار: اداره تجاری سازی به ارزیابی و توسعه یک استراتژی مقدماتی جهت تجاری سازی فناوری می پردازد. براساس این ارزیابی اداره تجاری سازی مشخص می کند که حقوق دانشگاه در مورد فناوری مورد نظر در چه جایگاه و موقعیتی قراردارد. ارزیابی ها و سنجش فناوری ها هنگامی که شرایط مناسب را دارا باشند با همکاری و ارتباط مخترعان، مشاوران خارج از دانشگاه و کارشناسان مربوطه انجام خواهد شد.
  • ثبت اختراع و سایر حمایت های قانونی: اگر در رابطه با حقوق دانشگاه در مورد یک نوآوری محقق شود که نیاز به ثبت آن می باشد، اداره تجاری سازی درصورت لزوم با همکاری شرکت های مشاوره خارج از دانشگاه ( شامل شرکت های خصوصی خارج از دانشگاه که با دانشگاه همکاری می کنند) برای پیگیری حمایت های ثبتی از نوآوری اقدام می کند. در این راستا برای حفظ حقوق دانشگاه ممکن است که دانشگاه از حق کپی رایت و حق عدم افشای اطلاعات تجاری طی فرایند بازاریابی فناوری و همچنین فعالیت های انتشاراتی استفاده کند.
  • تلاش برای معرفی فناوری و جلب توجه سرمایه گذاران: در این مرحله اداره تجاری سازی بطور فعال نسبت به جذب شرکت ها، کار آفرینان و سرمایه گذارانی که به عنوان شرکای فعال در زمینه انتقال فناوری به بازار شناسایی شده اند، اقدام می کند. همچنین این اداره از طریق معرفی تکنولوژی ها در اینترنت و شرکت در همایش ها و کنفرانس های مناسب اقدام به شناساندن فناوری ها می کند. بعلاوه معرفی دستاورد ها در انتشارات دانشکده ها و برگزاری سخنرانی های علمی-ترویجی می تواند باعث جلب نظر سرمایه گذاران بیشتری شود.
  • مذاکرات مستمر: فعالیت های بازاریابی ممکن است به جلب یک یا چند متقاضی فناوری ختم شود و در مراحل بعدی این احتمال وجود دارد که متقاضیان درخواست کنند فناوری را مورد آزمایش قرار دهند. مذاکرات اولیه ممکن است به تفاهم نامه های اولیه و محرمانه و همچنین انجام مذاکرات بیشتر منجر گردد. جهت انجام هرچه بهتر این مذاکرات یک طرح جامع تجاری و اقتصادی با توجه به  فناوری تهیه می شود.
  • عقد قراردادهای لیسانس: زمانی که دانشگاه و شریک تجاری سازی آن یا متقاضی فناوری جهت انتقال فناوری به توافق می رسند در اداره تجاری سازی توافق نامه ها و قرارداد های قانونی بر اساس مذاکرات انجام شده تهیه خواهد شد. زمانی که تفاهم نامه یا قرارداد به امضاء طرفین رسید، دارنده لیسانس حق و وظیفه بهره برداری تجاری و اقتصادی از فناوری را دارا می باشد. حق الزحمه دانشگاه به نوع قرارداد بستگی دارد و می تواند شامل مواردی همچون هزینه انتقال فناوری (قیمت خود فناوری)، هزینه تعمیرات و خدمات پس از فروش، حق المتیاز سالیانه و سایر موارد مطرح شده در قرارداد باشد. مخترع فناوری بر اساس قوانین دانشگاه دارای سهم از مبلغ مذکور می باشد.
  • درآمد زایی و تجاری سازی نهایی: شامل مراحل پیشرفته تجاری سازی و ورود تکنولوژی به بازار و صنعت و توزیع محصولات مرتبط با آن می گردد. مباحثی همچون جبران خسارت به مشتری ها، درآمد هدف و حق الزحمه سالیانه در این مرحله عملیاتی می گردند.

مسیر ورود فناوری به بازار های تجاری بستگی دارد به عواملی همچون ماهیت فناوری، بازار هدف فناوری و اینکه فناوری در چه مرحله از توسعه یافتگی قرار دارد.

بر اساس بند های موجود در قرار داد منعقده، خریدار فناوری که بعداَ شریک تجاری دانشگاه نام می گیرد، بطور منظم گزارشات فرایند تجاری سازی فناوری را به دانشگاه ابلاغ می کند. پس از انجام موفق مراحل تجاری سازی ممکن است که مخترع با همکاری شریک تجاری، فعالیت های تحقیقاتی خود را جهت توسعه و بهبود فناوری ادامه دهد.

منبع:

  1. https://research.utexas.edu/otc/process-of-technology-commercialization

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!