Skip to main content

عکاس باشیم ولی عکس نگیریم!

در این بخش ما قصد داریم به شما روش کشف رمز و راز شخصیت افراد و موقعیت‌های مواجه شدن با آنها، طریقه برقراری ارتباط در لحظات اول و توجیه کردن و تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل را آموزش دهیم. پس با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

باید توجه داشت که ایجاد یک رابطه فردی مستلزم یک نظم و روند خاصی است. در ابتدا اعتماد براساس حس‌های اولیه به وجود می‌آید. بعد رابطه بین شخصیت‌ها شکل می‌گیرد که باعث گشودگی امکانات تقریبا بی حد و مرزی می‌شود. یک عکاس را در نظر بگیرید که می‌خواهد بهترین عکس‌ها را از افراد مختلف بیاندازد. هرکس که در مقابل دوربینش قرار می‌گیرد یک پیام خاصی را با چهره، بدن و رفتارش نشان می‌دهد. حال شما می‌توانید همانند مخاطبان این عکاس از هر یک از این ابزارها ( چهره، بدن، رفتار، صدا ) برای ایجاد یک حس خوب در مخاطبتان و انتقال پیغامتان استفاده کنید. ما از شما نمی‌خواهیم عکس بیاندازید بلکه می‌خواهم تصویری را که از خودتان دارید تغییر داده و بتوانید با هر فردی به سرعت و به طور ساده و آسان ارتباط برقرار کنید.

نوع تجارتتان هر چه که باشد مبتنی بر برقراری ارتباط با دیگران است. در صورت بروز یک ملاقات، مردم به اندازه همان یک لحظه عکس گرفتن در مورد شما تصمیم می‌گیرند. این تصمیم گیری دارای دو پیامد است، یا با شما ارتباط برقرار می‌کنند و  یا آن را قطع می‌کنند. بنابراین برای آنکه شما بتوانید در رابطه شخصی، دوستانه، اجتماعی و شغلی خود طوری رفتار کنید که افراد مختلف همواره تمایل داشته باشند با شما ارتباط برقرار کنند لازم است تکنیک‌هایی را بکار ببرید که از آن با نام روش‌های متقاعد کردن نام می‌برند. جهت دسترسی به این روش‌ها می‌بایست در مباحث آتی بدان بپردازیم پس مطالب ما را در تکنیک‌های متقاعدکردن پیگیری کنید و منتظر آنها بمانید.

شماره تماس جهت مشاوره!