Skip to main content

عوامل مختلف در تقسیم مشتریان و بازار های ورزشی…

برای مطالعه قسمت های قبل عوامل مختلف در تقسیم مشتریان و بازار های ورزشی،اینجا را کلیک کنید.

عوامل مختلف در تقسیم مشتریان و بازار های ورزشی…

مشتریان و بازارهای ورزشی را می توان بر اساس عوامل مختلفی تقسیم بندی کرد:

مشتریان و بازارهای ورزشی را می توان از نظر

  • دفعات حضور یا استفاده ورزشی
  • وضعیت وفاداری (بسیار وفادار، بی وفا، وفادار نسبی و موقت، وفادار بی ثبات)
  • موقعیت ها و منافع تقسیم بندی کرد.

 
در این میان تقسیم بندی های مختلف دیگری در این خصوص وجود دارد:

  • تقسیم بندی بر اساس عوامل جغرافیایی؛ در این تقسیم بندی، مخاطبان و بازارهای ورزشی به واحدهای مختلف جغرافیایی مانند، کشور ها، مناطق، شهر ها و… تقسیم می شوند.
  • تقسیم بندی بر اساس عوامل جمعیت شناختی؛ در این تقسیم بندی، بازاریابان ورزشی بازار را بر اساس عوامل جمعیتی مانند سن، جنسیت و… تقسیم می کنند. این روش، بیش از روش های دیگر در تقسیم مشتریان و بازارهای ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد زیرا خواسته ها، ترجیحات و میزان استفاده از محصولات و خدمات ورزشی با متغیر جمعیت شناسی ارتباط نزدیک دارد و دیگر اینکه این متغیر ها را ساده تر می توان اندازه گیری کرد.

 

  • تقسیم بندی براساس عوامل روانشناختی؛ در این تقسیم بندی بازاریابان ورزشی، مشتریان و مخاطبان ورزشی را براساس سبک زندگی و شخصیت به گروه های مختلفی تقسیم می کنند. این گروه های مشابه جمعیتی بر اثر عوامل روانشناختی، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می دهند.

 

  • تقسیم بندی بر اساس عوامل رفتاری؛ بازاریابان ورزشی در این تقسیم بندی، مشتریان و مخاطبان ورزشی را بر پایه اطلاعات، وفاداری، وضعیت ها و موقعیت های مخاطبان یا میزان استفاده از محصولات یا خدمات ورزش به گروه های مختلفی تقسیم می کنند.

همانندسازی هویتی طرفداران ورزشی به چه معناست؟
همانندسازی طرفداران به معنای تعهد و مشارکت حسی عاطفی یک مشتری با یک سازمان ورزشی است.

در مطالب بعدی شما را با انواع استراتژی های مختلف انتخاب مشتریان و بازارهای ورزشی آشنا می کنیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!