Skip to main content

عوامل فرهنگی مؤثر بر بازاریابی بین الملل

در بازاریابی بین الملل افرادی که در گروه های خریداران و فروشندگان قرار می گیرند از دو یا چند کشور متفاوت می باشند که هر کدام از این گروه ها با ارزشها و مفاهیم فرهنگی خود به دنبال نقاط مشترکی برای انجام معاملات و در عین حال حفظ منافع فردی و سازمانی و حتی ملی خود هستند. بازاریابانی که در کشور میزبان هستند باید قبل از انجام هر نوع مذاکره برای تولید و فروش محصولات، عناصر فرهنگی کشور میزبان را به خوبی درک کرده و محصولات خود را با توجه به تقاضای مردم آن کشور تولید کنند. همچنین برای مردمی که می خواهند محصول، خدمت و یا حتی فناوری را وارد کشور خود کنند و آن را بپذیرند مهمترین مسئله بومی شدن آن محصول و خدمات و سازگاری آن با فرهنگ ملت می باشد. فرهنگ به خودی خود مفهومی بسیار گسترده و پیچیده دارد و در راستای بازاریابی بین الملل آن را به عناصر مختلف بیان  می کنند. از جمله عناصر مهم و تأثیر گذار می توان به فرهنگ مادی، زبان، مذهب، عادات و تحصیلات اشاره کرد. هر کدام از این عناصر می تواند تأثیر شگرفی در قبول و یا رد محصولات و خدمات داشته باشد.

  • فرهنگ مادی

فرهنگ مادی شامل تکنولوژی و ابزارهای موجود در یک کشور می باشد که می تواند زمینه ورود تکنولوژی و فن آوری تولید محصول فراهم سازد. اگر سطح مادی یک کشور از سطح تکنولوژی فرآیند تولید و توزیع یک محصول پایین تر باشد بستر مناسبی را برای ورود آن محصول به کشور میزبان نمی تواند فراهم سازد.

  • زبان

یکی از عوامل بسیار بارز و مهم و تاثیر گذار تفاوت فرهنگ کشورها تفاوت در زبان آنها می باشد، یک بازاریاب موفق باید بداند که در کشوری با چه زبانی می خواهد محصولات و خدمات خود را تولید و توزیع و گسترش دهد. بسیاری از اصطلاحات و یا معانی و مفاهیمی که در زبان موجود است قابل نوشتن و یا خوانده شدن نیست و بسته به فرهنگ هر کشور متفاوت است بنابراین یک بازاریاب برای انجام هر چه بهتر وظایف خود می تواند از یک مترجم مسلط به فرهنگ کشور میزبان کمک بگیرد.

  • مذهب

دین مردم هر کشور بیانگر اعتقادات و اصول اخلاقی مردم آن کشور می باشد که این عامل از مهمترین عوامل فرهنگی در کشور میزبان می باشد یک بازاریاب موفق باید بداند که بسیاری از تقاضاهای مردم یک کشور تحت تاثیر دین و مذهب آنها می باشد و با آگاهی به این موضوع می تواند بهترین راه را برای تشخیص  و رفع نیازها و خواسته های مردم آنجا پیدا کند.

  • عادت

یکی دیگر از ویژگی های مهم عادت و نوع نگرش مردم در مورد انتخاب سبک و شیوه زندگی می باشد؛ طبقات اجتماعی شکل گرفته در یک کشور تحت تاثیر عادات مردم آن کشور می باشد ممکن است در یک جامعه مردم به پس انداز کردن پول و ثروت عادت کرده باشند و یا در جامعه دیگری به ریسک و تغییر وضعیت عادت داشته باشند هر کدام از این عادات می تواند در انتخاب نوع محصولات و خدمات تاثیرگذار باشد و بازاریاب باید با توجه به این مهم خواسته ها و نحوه برآورده ساختن آنها تشخیص دهد.

  • تحصیلات

سطح تحصیلات و دانش یک جامعه عامل بسیار مهمی در انتخاب روش بازاریابی می باشد؛ اگر در یک کشور اکثر مصرف کنندگان دارای سطح سواد پایین باشند باید برنامه بازاریابی و تبلیغات بسیار ساده و قابل فهم باشد و بالعکس اگر در جامعه ای سطح سواد و تحصیلات بالا باشد و اکثر مردم آن کشور از تکنولوژی و فن آوری پیشرفته برخوردار باشند باید از تکنیک های پیچیده تری استفاده کرد تا نظر مخاطبان را جلب کرد.

برگرفته از کتاب بازاریابی بین الملل، میرزا حسن حسینی، ۱۳۹۱


Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!