Skip to main content

عوامل بروز کم کاری در کارکنان فروش

کم کاری کارمندان فروش یا کاردزدی اصطلاحی است که در برخی اداره ها و سازمان ها کم و بیش شنیده می شود. در هر سازمانی این معضل دلایل خاص خود را دارد، اما در کنار آن دلایل کلی دیگری نیز هست که در تمام سازمان ها و موسساتی که این مشکل دیده می شود، عمومیت دارد. در این پست به دلایل کلی و عام بروز این معضل در سازمان ها خواهیم پرداخت.

به طور کلی، کم کاری کارمندان فروش مشکلی است که ابعاد گوناگونی دارد؛ برخی از این ابعاد وابسته به رفتار کارمندان و انگیزه های آنان است و برخی دیگر را شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه تعیین می کند؛ اما مهم ترین بعد آن وابسته به سیاست ها و رفتارهای مدیریتی است. اگر دلایل بروز این مشکل از جانب مدیریت شناخته و بررسی شود، به راحتی می توان آن را با اعمال سیاست ها و رفتارهای خاصی اصلاح کرد؛ چرا که در هر سازمانی مدیریت قدرت اجرایی انکار ناپذیری دارد و در اعمال قوانین و سیاست های اصولی اختیار بیشتری دارد.

نبود شرح شغل، مهم ترین عاملی است که کارمند را دچار سرگردانی می کند. کارمند جدیدی که با انگیزه و انرژی عهده دار شغلی می شود، اگر در همان آغاز روز با نبود شرح شغل مواجه شود خیلی زود انگیزه و انرژی خود را از دست می دهد و جای آن را سردرگمی و خستگی حاصل از کسلی و بیکاری پر خواهد کرد. برخی از مدیران بازاریابی و فروش ترجیح می دهند به جای آن که کارمند جدید را با کار، شرایط آن و اطلاعات کلی و جزئی درباره شغلش آشنا کنند، هرچه زودتر او را به انجام کاری که برایش در نظر گرفته اند بگمارند. در چنین شرایطی که کارمند نمی داند باید چه کاری انجام دهد، ترجیح می دهد هیچ کاری انجام ندهد. در واقع اجباراً هیچ کاری انجام نخواهد داد؛ چرا که بی نظمی نهفته در این شرایط، کارمند را وادار می کند تا به جای آنکه در پی انجام دادن کارش باشد، برای تمام شدن روز کاری لحظه شماری کرده و تمام مدت روز، وقت کشی کند.

این بحث ادامه دارد…. با ما همراه باشید و در بحث مشارکت فرمایید…..

درباره نویسنده

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!