۹ شهریور, ۱۳۹۴

صنعت بدون دود!!

امروزه توریسم به عنوان صنعت اقتصادی پیشرو در توسعه اقتصادی کشور ها مطرح می باشد. با توجه به دگر گونی های صورت گرفته در جوامع در روند جهانی شدن، میزان تمایل مردم نقاط مختلف جهان، به گردشگری به طور روز افزونی افزایش یافته است. آمار ها نشان می دهد که نرخ میزان گردشگری به صورت فزاینده ای در سال های اخیر رشد کرده است و این روند در سال های آتی با نرخ فزاینده ای افزایش خواهد داشت. اثرات فراوان اقتصادی بخصوص نقش اشتغال زایی این صنعت، توجه دولت مردان کشورهای مختلف را به برنامه ریزی جهت توسعه زیر ساخت ها وسرمایه گذاری در این بخش جلب نموده است.

توریسم پدیده ایی در حال گسترشی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود و تعداد بیشتری از انسان ها به نوعی با آن ارتباط پیدا می کنند و شواهد نشان می دهد این بزرگترین صنعت خدماتی جهان در قرن بیست ویکم مرزهایی را فراسوی آن چه تصور می شود را در خواهد نوردید. متاسفانه اغلب دولت ها و سازمان های توسعه دهنده دولتی، توریسم را صنعتی در خور توجه اندک می پندارند و اهمیت آن را دست کم می گیرند.

مفهوم توریسم یا گردشگری مدرن، بیش از ۶۰ سال قدمت ندارد . اما امروزه یکی از صنایع خدماتی پیشرو در دنیای معاصر به شما ر می رود. با بهبود وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورها در چند دهه اخیر تمایل مردم سراسر جهان به مسافرت های درون مرزی وبرون مرزی افزایش یافته است. مردم برای تفریح یا کسب وکار مسافرت می کنند. در هتل ها اقامت می کنند و پولی را که به سختی کسب کرده اند در جایی که محل زندگی آن ها نیست خرج می کنند. این مفهوم گردشگری است که یک پدیده اقتصادی یک تجارت و یک صنعت به شمار می رود. این صنعت برای مردم شغل هایی را فراهم می کند و به همین لحاظ گردشگری به صنعت  بدون دود معروف شده است(کریستی و کرامپتون ۲۰۰۱ )

در کشور های در حال توسعه توریسم به عنوان یک  راه حل در کنار مسائلی چون توانمندی در مبادلات ارزی بین المللی/مشکل موازنه پرداخت ها/مشکل بیکاری/توسعه سریع تر مناطق توسعه نیافته تر و از  این قبیل مطرح می شود. بنابر این می توان با بازاریابی توریسم به پیشرفت وتوسعه اقتصادی کشور کمک کرد .   

4 دیدگاه

 1. با تشکر از مطلب بسیار جالبتان ، منتظر دیدگاه های شما درباره ی رونق گردشگری کشور عزیزمان هستیم .

  1. مینا جعفر صابونچی

   ممنون ان شاالله در مطالب بعدی در رابطه بارونق گردشگری هم مطالبی را اختصاص می دهیم

 2. این مطلب که بزرگترین صنعت خدماتی جهان در قرن بیست ویکم گردشگری بوده است برایم واقعا جالب بود.
  با این داده باید در این زمینه فعالیت های بیش تری انجام شود.
  ممنون از اینکه یک بخش سایت را به این موضوع اختصاص دادید.

  1. مینا جعفر صابونچی

   خواهش می کنم عزیزم بازار یابی در صنعت گردشگری در کشور ما زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد ان شاالله بتوانیم در این زمینه موفق باشیم

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.