Skip to main content

شناسایی موقعیت ممتاز شرکت با استفاده از تجزیه و تحلیل استراتژیک

شناسایی موقعیت ممتاز شرکت با استفاده از تجزیه و تحلیل استراتژیک

یکی از دستاوردهای مطلوب تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ، شناسایی یک موقعیت ممتاز ( Propitious niche ) برای شرکت است، یعنی جایی که شرکت می تواند از شایستگی با ارزش برای بهره مند شدن از یک فرصت خاص، استفاده کند. موقعیت ممتاز شرکت عبارت است از نقش رقابتی خاص آن شرکت که به خوبی با محیط داخلی و خارجی شرکت سازگار شده است، بطوریکه دیگر شرکت ها نمی توانند آن را چالش یا زایل کنند.

پیدا کردن چنین موقعیتی همیشه ساده نیست. مدیریت یک شرکت باید همیشه به دنبال روزنه های استراتژیک باشد. مقصود از روزنه های یا پنجره های استراتژیک، فرصت های بی نظیر بازار در یک زمان خاص است که فراروی شرکت قرار دارد. اولین شرکتی که از این روزنه عبور کند، به یک موقعیت ممتاز دست می یابد و رقابت را کم می کند(اگر شرکت، نقاط قوت لازم را در اختیار داشته باشد). یکی از شرکت هایی که با موفقیت به یک موقعیت ممتاز دست یافته است، شرکت فرانک جی زامبونی(Frank Joseph Zamboni)، تولید کننده ماشین های صیقل دهنده زمین های اسکیت و هموار کننده زمین های هاکی است. فرانک زامبونی در سال ۱۹۴۹، ماشین بی نظیر تراکتور شکلی را اختراع کرد که تاکنون ماشین دیگری با قابلیت های آن ساخته نشده است. قبل از اختراع این ماشین، مردم مجبور بودند خود سطح یخی زمین اسکیت را با دست تمیز و صاف کنند. حتی طرفداران بازی هاکی روی یخ، انتظار لحظه ی استراحت دو نیمه را می کشند تا نحوه ی کار این ماشین را که زمین این ورزش را مثل آینه صاف می کند، مشاهده کنند. تا زمانی که شرکت زامبونی بتواند این ماشین ها را به تعداد مناسب و با همان کیفیت مناسب و با قیمتی معقول تولید کند، برای دیگر شرکت ها صرف نمی کند که بخواهند موقعیت ممتاز زامبونی را از آن خود کنند.

 • بازنگری ماموریت و اهداف

هر شرکت باید قبل از استراتژی ها، ماموریت و اهداف جاری خود را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار بدهد. حتی هنگام طراحی استراتژی، مدیران دوست دارند به جای تمرکز و تلاش برای تکمیل ماموریت کنونی و دستیابی به اهداف فعلی، به استراتژی ها بپردازند. این تمایل بسیار جذاب است زیرا پرداختن به سلسله اقدامات جایگزینی که فعلاً بر سر راه وجود دارد، بسیار آسان تر از آن است که مجبور باشند تامل و واقعاً فکر کنند که شرکت می خواهد به چه چیزی در آینده دست یابد. مدیران اغلب استراتژی هایی را انتخاب می کنند که بتوانند اهداف خود را تعیین کنند، تا این که اهداف و ماموریت شرکت را تعیین کنند.

 • خطاهای استراتژیکی

  • اگر در تعیین ماموریت شرکت افراط و تفریط بشود، عملکرد شرکت دچار مشکل خواهد شد.
  • اگر ماموریت نتواند سررشته فعالیت های شرکت را در اختیار مدیران آن شرکت قرار بدهد، آن ها مسیر حرکت شرکت را گم خواهند کرد.
  • ممکن است اهداف و استراتژی ها با یکدیگر تعارض داشته باشند.
  • ممکن است بخش های یک شرکت، ناخواسته و بر خلاف منافع آن شرکت و به جای رو به رویی با رقبای خارجی، با یکدیگر به رقابت بپردازند.
  • ممکن است اهداف یک شرکت به طرز ناصحیحی بیان شوند.
  • ممکن است بیش از اندازه روی اهداف عملیاتی کوتاه مدت تمرکز کنند و یا اینکه آنقدر کلی بیان شوند که چندان مفید و راه گشا نباشند.

وقتی چنین خطاهای استراتژیکی روی می دهد، یا باید استراتژی های را برای ارتقای عملکرد تغییر داد، یا باید اهداف را تعدیل و واقعی تر نمود. لذا، باید اهداف را پیوسته بررسی کرد تا از مفید بودن آنها مطمئن شد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!