Skip to main content

شش معیار اساسی برای تبدیل شدن به سازمان ایده آل بازاریابی

برای تبدیل هر شرکت بازاریابی به یک سازمان ایده آل بازاریابی احتیاج به رعایت یک سری از معیار ها می باشد، که در این نوشته به تحلیل ویژگی های سازمان های ایده آل بازاریابی می پردازیم تا بتوانیم با رعایت این اصول سازمان خود به سمت تبدیل شدن به یک سازمان ایده آل سوق دهیم.

  • هدفمندی

در یک سازمان ایده آل بازاریابی اهداف به وضوح مشخص بوده و اهداف کوتاه مدت در راستای اهداف بلند مدت قرار دارند، و در کل تمامی اهداف در پی رسیدن به چشم انداز می باشند. بنابراین تمامی خط مش ها مشخص بوده و مجموعه فعالیت های سازمان کاملا در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشند. پس در یک نگاه کلی به یک سازمان ایده آل بازاریابی می توان نتیجه گیری کرد که سازمان ایده آل عاری از هر گونه فعالیت زائد است و با یک برنامه ریزی جامع و هدفمندی فعالیت ها شکل خواهد گرفت.

  • اثر بخشی

در واقع منظور از اثر بخشی میزان موثر بودن فعالیت های انجام شده در پیشبرد اهداف سازمانی می باشد. در سازمان های ایده آل باید مقدار اثر بخشی در حداکثر خود قرار گیرد، به عبارت دیگر فعالیت ها باید به گونه ای سازمان دهی و برنامه ریزی شود که احتمال محقق نشدن و به سرانجام نرسیدن اقدامات صفر شود، یعنی با توجه به هدفمندی سازمان تنها زمانی می توان گفت که تمامی اهداف تحقق پیدا کرده اند که موثرترین راه برای انجام هر فعالیت ارائه گردد.

  • کارایی

منظور از کارایی همان انجام کار مناسب در زمان مناسب است که به حداقل کردن منابع مصرفی در قبال به حداکثر رساندن نتیجه فعالیت می باشد. به عبارت دیگر در یک سازمان ایده آل باید با کمترین مقدار انرژی و زمان به مطلوب ترین نتیجه ممکن که همان رسیدن به اهداف است نائل گردیم. بنابراین برای رسیدن به کارایی کامل در سازمان ایده آل احتیاج به طراحی و نظارت سیستمی در شروع و اجرای برنامه های سازمان است.

  • بهره وری

با توجه به تعریف بهره وری، که به استفاده بهینه از داده های موجود به من منظور حداکثر کردن میزان ستاده های سازمان است، این موضوع تنها زمانی محقق می شود که بالاترین استفاده را از کلیه ظرفیت های موجود در منابع سازمانی در جهت بیشتر کردن خروجی حاصل از سیستم و کم کردن ضایعات حاصل شود، به بیانی واضح تر با منابع موجود بتوان بیشترین حرکت را برای رسیدن به هدف انجام داد.

  • کیفیت

این واژه به معنای بهترین نحوه انجام دادن کارها در اولین بار ممکن است. شاید بین کیفیت و بهره وری تناقضاتی وجود داشته باشد، یعنی با حرکت به سمت یکی از آنها از دیگری دور می شویم، اما می توان با یک طراحی مناسب و پیش بینی تمامی ابعاد به سیستم کارایی رسید که در حد بالای بهره وری و راندمان کاری به کیفیت نیز توجه شود و معیار های کیفی در انجام امور لحاظ شود.

  • همدلی

با توجه به میزان اهمیت منابع انسانی در سازمان ها باید به این نکته اشاره نمود که نباید انسان ها را مانند ربات هایی تصور کرد، که تنها باید برای سازمان و انگیزه مادی خود تلاش کنند و با توجه به نظریه روابط انسانی، انسان ها با دیگر منابع سازمان یک فرق اساسی دارند و باید توجه بیشتری به دلایل انگیزشی آن ها شود. در کل باید به حالتی در سازمان برسیم که کلیه کارکنان به یک باور جمعی برسند که در چارچوب سازمانی اولویت اصلی و قطعی با اهداف سازمان است و در سازمان ایده آل هیچ جایی برای منافع شخصی هیچ یک از جایگاه های سازمان نمی باشد و نتیجه این همدلی یک همکاری همه جانبه است که به رشد روز افرزون سازمان منجر شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!