Skip to main content

سیستم ثبت سفارش کالای صادراتی

ثبت سفارش  کالا دارای نظام خاصی است که در ظاهر امر تفاوتی برای صادارتی بودن و یا غیر صادارتی بودن کالا مشاهده نمی شود، ثبت سفارش  شامل داده هایی در مورد اینکه چه محصولات و خدماتی زیاد یا کم به فروش رفته اند، می باشد گزارش های حاصل از داده های سیستم ثبت فروش می تواند برای تعیین اینکه کدام یک از محصولات یا خدمات نیاز به فعالیت های ترفیعی و تبلیغاتی دارند به کار گرفته شود.

اگر مدیران بازاریابی این گزارش ها را به موقع دریافت کنند می توانند تشخیص دهند کدام یک از محصولات یا خدمات پایین تر از حد تعیین شده به فروش رفته اند، که این امر به رفع یا کاهش ناکامی ها کمک کند. مدیران ممکن است برنامه های تبلیغاتی و ترفیعی برای کم کردن شکاف بین فروش واقعی و فروش تعیین شده را استفاده کنند گزارش ها همچنین محصولات و خدماتی که بیشتر از اهداف تعیین شده به فروش رفته اند را شناسایی می کند .

اما تفاوت عمده در نوع تصمیم گیری در مورد چگونگی ارائه به موقع کالا و خدمات سازمان در نوع صادراتی و غیر صادراتی بودن آن  به مشتریان است، که یکی از تصمیمات راهکاری مهم سازمان را مشخص کند.

  • که آیا می خواهد تمام یا برخی از محصولات با خدماتش را به صورت مستقیم به مشتریان صادراتی عرضه کند(نماینده دایم فروش و توزیع مویرگی و تبلیغات منسجم و کنترل بازار ) یا از طریق واسطه (پیله وران مرزی و عمده فروش ها ) یا از هر دو روش، اگر قرار باشد که از روش مستقیم استفاده کند از کانال های مبادله ای مانند استفاده از فروشنده محلی  ارائه کالاها از طریق پست و فروش تلفنی، که در بازار داخلی رایج است و مستلزم هزینه زیادی است بهره گرفته و سیستم ثبت سفارش صادراتی در کنترل تولید کننده قرارمی گیرد . اما اگر برای توزیع کالاها و خدمات از واسطه استفاده شود ، توزیع محصولات در بین بخش های بازار هدف تحت تاثیر تصمیمات عمده فروش  قرار گرفته و نتیجه کمتری از آن حاصل می شود.
شماره تماس جهت مشاوره!