Skip to main content

سهم بازار و کاربرد های آن در بازاریابی

 برای موفقیت در دنیای تجارت و بازاریابی باید با بعضی از اصطلاح ها آشنا بود. یکی از این اصطلاح ها سهم بازار است، سهم بازار درصدی از یک بازار است که تعریف شده تحت عناوینی همچون واحد سود دهی می باشد که توسط مدیران ارشد بازاریابی محاسبه می شود.

بازاریابان نیازمند آن هستند تا بتوانند هدف های فروش را در سهم بازار ترجمه و ترکیب نمایند زیرا این امر با رشد همراه با بازار یا با گرفتن سهم رقبا نشان داده می شود. آخرین مورد به دلیل تغییر های موجود در دیدگاه رقابتی همیشه  سخت تر انتخاب می شود و غالبا منجر به انجام یک سری اقدام های فنی می گردد.

سهم بازار در حال افزایش یکی از مهمترین هدف های تجارت است. مهمترین فایده استفاده از سهم بازار وابستگی کمتر آن به متغیر های اقتصادی است، در غیر اینصورت سهم بازار در حال افزایش ممکن است برای سازندگان محصول های پر خطر، خطرناک باشد به ویژه محصول هایی که در داخل فروخته می شوند چون ممکن است مربوط به قابل اعتماد بودن سهم بازار باشد.

سهم بازار و کاربرد های آن در بازاریابی

گفته می شود سهم بازار، کلیدی است که نمایانگر رقابتی بودن بازار است یعنی یک شرکت تا چه اندازه توسط تغییر های موجود، درآمد حاصل از فروش خوب را تکمیل می کند و تا چه اندازه می تواند به مدیران کمک کند تا تقاضای اصلی و انتخابی موجود در رَد انتخاب های مشتریان در میان رقبا را ارزیابی نمایند. به طور کلی، تقاضای فروش( رشد نهایی بازار ) کم هزینه تر و پر منفعت تر از آن چیزی است که با گرفتن سهم از سهم رقبایی که می توانند نمایانگر مشکل های طولانی مدت جدی باشند در نظر گرفته می شود، که خود نیازمند سازگار پذیری خاصی است. به طور مشابه در خط تولید یک شرکت، روند سهم بازار برای محصول های منفرد به صورت نشانگر های اولیه در نظر گرفته می شوند.

اگرچه سهم بازار احتمالاً مهمترین واحد بازاریابی است که اهمیت دارد اما، به طور کلی به عنوان روش متفاوت از برآورد سهام بازار نه تنها در یک زمان خاص بلکه در هر زمانی به حساب نمی آید. دلیل این تفاوت ها؛ تفاوت در دیدگاه هایی است که از طریق آن ها این سهام مورد مشاهده قرار می گیرد. همچنین تحقیق ها نشان داده است که سهم بازار در میان شرکت های رقابت کننده امتیازی مورد علاقه است. با این حال متخصصان در مورد معیار هایی که مبنای سیاست های اقتصادی می باشند گفتگو می کنند.

کاربرد فوق الذکر در مورد سهم بازار به عنوان مبنایی محکم؛ سیستمی را به وجود می آورد که در آن شرکت ها نسبت به عملکردشان و با بررسی دقیق سهم بازار رقبایشان، تصمیماتی را اتخاذ می نمایند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!