۲۲ تیر, ۱۳۹۸

زمانی که فروش سخت است واکنش نشان دهید…

زمانی که فروش برایتان سخت می شود باید بتوانید بهترین راه حل را انتخاب کنید و بر شرایط سخت پیش رویتان غلبه کنید. بسیاری از فروشندگان زمانی که با بحران روبرو می شوند نمی دانند چه کاری انجام دهند.؟ زیرا آن ها تنها یاد گرفته اند که یک نوع محصول را بفروشند و روش های مبارزه با بحران را فرا نگرفته اند.

این فروشندگان هیچ گاه یاد نگرفته اند که، در برابر شرایط سخت تغییر کنند مگر این که با کمال تاسف صنعتی که در آن فعال هستند از بین برود. این حالت می تواند تداعی کننده زمانی باشد که صنعت درشکه سازی با ظهور صنعت اتومبیل سازی از بین رفت!

فروشنده ماهر برای این که فروش خود را از بحران نجات دهد؛

به جای منتظر ماندن در برابر تهدید ها و شرایط سخت باید مهارت های خود را ارتقا دهد. به عنوان مثال: ارتقا مهارت هایی چون دانش ارتباطات می تواند نقش مهمی در فروش داشته باشد. برخی از فروشندگان این گونه مهارت های خود را در سطح ابتدایی سال های اولیه فعالیت خود نگه می دارند. اما اگر قرار باشد از این شیوه استفاده کرد مانند این است که نرخ تورم همیشه بیش از درآمد ما رشد می کند و ما را با بحران روبرو می کند. یعنی با حفظ این تفکر و نگه داشتن مهارت های فروش در سطح ابتدایی، بحران های فروش مانند نرخ تورم هر روز شکل تازه تر و جدیدتری به خود می گیرند. در حالی که گویی مهارت های شما مانند درآمد هایتان در برابر نرخ تورم ثابت است.

بهترین راهکار برای زمانی که شرایط سخت شده است این است که، نسبت به شرایط واکنش نشان دهید. اما، عمل به عکس نکنید. عمل به عکس کردن به معنای این است که، زمانی که ما را شرایط سخت تحت فشار قرار می دهند اقدام های آنی می نماییم. بدون این که نسبت به اقدام آنی خود فکر کرده باشیم یا می توان عمل به عکس را عکس العمل های غیر ارادی نیز تعبیر کرد. اما واکنش نشان دادن به فروش دو چیز رامی طلبد:

  • تامل کردن
  • فکر کردن

زمانی که احساس می کنید فروش خوب پیش نمی رود یک قدم به عقب بروید و نسبت به شرایطی که در آن قرار گرفته اید حوب تامل و فکر نمایید. یادتان باشد تا متوجه نشوید اشکال کارتان کجاست؟ نمی توانید خطا ها را درست کنید.

 

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.