Skip to main content

زبان بدن و بررسی قلمرو های شخصی با توجه به فرهنگ

زبان بدن یا زبان جسم می تواند نقش بسزایی را در مذاکره های تجاری داشته باشد با این وجود بی توجهی نسبت به بعضی از شرایط سبب شده است که افراد در طول مذاکره برداشت های نادرستی از زبان بدن طرف مقابل خود درک نمایند.

نقش فرهنگ

فرهنگ در درک رفتار های زبان جسم نقش مهمی را ایفا می کند. این تاثیر گذاری در بخش قلمرو های شخصی نیز موثر است. زیرا این قلمرو ها جزیی از زبان بدن می باشند که در فرهنگ های مختلف حدود مشخصی را دارند. کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش به بررسی این بُعد از زبان بدن با توجه به فرهنگ های مختلف پرداخته است.

“تمام انسان ها دارای قلمرو مشخصی هستند این قلمرو ها تا حدود زیادی تحت تاثیر تراکم جمعیت محیطی است که در آن رشد یافته اند. افراد هر کجا بروند قلمرو شخصی خود را نیز با خود می برند. بنابر این، حریم شخصی از جنبه فرهنگی تعیین می گردد. در بعضی از فرهنگ ها مانند ژاپن افراد به شلوغی عادت دارند، در حالی که فردی که دارای فرهنگ دیگری است ممکن است فضا های باز و وسیع را ترجیح دهد و یا علاقمند باشد که فاصله را حفظ کند.” کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش

همان طور که بیان شد، نفش فرهنگ در تعیین قلمرو ها به عنوان بخشی از زبان جسم آنچنان اهمیت دارد که در سطح معامله های بین المللی می تواند تاثیر شگرفی را بگذارد. به طوری که اگر تاجر و یا مذاکره کننده ایی بدون توجه به فرهنگ جامعه میزبان، اشتباه نادرستی در زبان بدن خود داشته باشد به احتمال زیاد نمی تواند موفق عمل کند و در نتیجه دچار مشکل خواهد شد زیرا، طرف مقابل او برداشت نادرستی از رفتار های او با توجه به فرهنگ جامعه ی خود دارد. تجار، بازرگانان، بازاریابان و بسیاری از افراد علاقمند، به فراگیری زبان بدن هستند زیرا، آشنایی با این حوزه می تواند آن ها را بیش از پیش با شرایط جامعه ی میزبان آشنا نماید و در نهایت مذاکره های تجاری موفقی داشته باشند زیرا، تاثیر یادگیری زبان جسم بر روند مثبت مذاکره های تجاری بسیار زیاد است.

با توجه به دلایل بالا امروز دوره های مختلفی در این زمینه برگزار می شود که می تواند منجر به درک بهتر در طرف های مذاکره در مباحث کاری و تجاری گردد و در نهایت به تعامل های بهتر کاری بیانجامد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

 

شماره تماس جهت مشاوره!