Skip to main content

رنگ قرمز و تاثیر آن در بازاریابی محصول ها و خدمات

بازاریابی با بسیاری از علوم در ارتباط است. طبق پژوهش هایی که در علوم رفتاری انجام شده است، انسان ها به رنگ ها واکنش نشان می دهند. از زمان های دور تا به امروز رنگ ها توانسته اند با توجه به خاصیت هایی که دارند بر روان افراد تاثیر گذار باشند بنابر این، مبحث رنگ  می تواند در بازاریابی نیز اثر گذار بوده و بر مصرف کننده یا خریدار تاثیر مثبت یا منفی گذارد.

رنگ قرمز

جالب است که بدایند رنگ قرمز در بازاریابیِ بهترِ محصول ها نقش دارد. رنگ قرمز محرک سیستم عصبی انسان است و نقش قابل توجه ایی را در بهبود چیدمان های فروشگاهی و بازاریابی محصول ها بازی می کند. هنگامی که فروشگاهی از رنگ قرمز برای طراحی و یا چیدمان خود استفاده می کند قصد دارد با این رنگ، بازاریابی محصول های خود را سریعتر افزایش دهد. در زمانی که مخاطب به رنگ قرمز نگاه می کند هورمون آدرنالین یا آپی نفرین در بدن او ترشح می شود.

این هورمون ها باعث واکنش تحریکی در مصرف کننده می شوند. در بازاریابی، رنگ قرمز به این دلیل رنگی محرک و زنده است. قرمز می تواند انگیزه را در مصرف کننده برای خرید ارتقا دهد. در ایران نیز فروشگاه هایی مانند فروشگاه زنجیره ایی کوروش از رنگ قرمز استفاده کرده است و توانسته است در بهبود فروش محصول های خود گامی مثبت بردارد.

در بعضی از فروشگاه که محصول ها و برند های مربوط به مناسبت های ازدواج را می فروشند، رنگ قرمز بسیار دیده می شود زیرا، این رنگ در بازاریابی این نوع محصول ها می تواند مفید باشد. علت این امر این است که یکی از معانی رنگ قرمز عشق و محبت است. در بازاریابی محصول های ایمنی نیز از رنگ قرمز استفاده می شود زیرا یکی دیگر از معانی این رنگ، هشدار و اعلام خطر است.

با توجه به نقش رنگ ها در روانشناسی مصرف کننده، باید دانست که هر رنگ با توجه به تعابیری که به خود اختصاص می دهد می تواند بر مصرف کننده و فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و منفی گذارد. بنابر این برای موفقیت، بهتر است با توجه به روانشناسی رنگ ها، فروش را بهبود ببخشیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

 

شماره تماس جهت مشاوره!