Skip to main content

ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی

امروزه برخلاف نظریه های بازاریابی، شیوه های اجرایی این فعالیت های حیاتی در شرایطی وخیم و پیچیده، بسیار سخت است. هر کالا یا خدمت جدید، می بایست توسط برنامه بازاریابی ای حمایت شود که سودی مناسب را نشان داده و سرمایه گذاری اولیه را از نظر مالی و زمانی پوشش دهد. سوال این است که چرا حدود ۷۵ درصد از کالاها، خدمات و کسب و کارهای جدید با شکست روبرو می شوند؟ صاحب نظران معتقدند که  بازاریابی، هدایتگر استراتژی کسب و کار است. وظیفه بازاریاب تحقیق در زمینه فرصت های جدید برای شرکت و به کارگیری دقیق بخش بندی، هدف گیری و ایجاد جایگاه برای هر محصول است تا مسیر صحیح حرکت کسب و کار جدید را مشخص سازد. بازاریابان در ادامه فعالیت های خود ترکیبی بهینه از عناصر بازاریابی را استحکام بخشیده و به کار می گیرند.

کالا یا خدمت جدید، در شرکت شکل می گیرد و بازاریابی با رسالت اصلی خود به نام فروش و تبلیغات(یعنی همان چیزی که دیگران در شرکت تصور می کنند) به حال خود رها می شود. در نتیجه، غالبا بازاریابی ها صرفا در عنصری از عناصر آمیخته بازاریابی(تبلیغات) خلاصه شده و به دیگر عناصر توجهی نمی شود.متاسفانه، مدیران عامل شرکت ها، به طوری فزاینده در مورد بازاریابی بی حوصله شده اند و این همان اشتباه بزرگی است که مرتکب می شوند. آن ها فکر می کنند با سرمایه گذاری در بخش مالی ، تولید، فناوری اطلاعات و حتی خرید، نتیجه ای مشخص خواهند گرفت اما نمی دانند هزینه ها و مخارج بازاریابی آن ها چه چیزی را عاید شرکت می کند. تمام نشانه های موجود، بر این نکته تاکید دارند که بازاریابی ، هر روز سخت تر و پرچالش تر خواهد شد.

فلیپ کاتلر پدر علم نوین بازاریابی از “ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی ” یاد می کند که بیشتر شرکت ها به آن بی توجه هستند؛ آنها عبارتند از:

  1. شرکت به اندازه کافی بازارگرا و مشتری مدار نیست.
  2. شرکت، مشتریان هدف را به درستی درک نمی کند.
  3. شرکت، فعالیت های رقبای خود را پیگیری و پایش نمی کند.
  4. شرکت، روابط خود با ذی نفعان را به خوبی مدیریت نمی کند.
  5. شرکت در شناسایی فرصت های جدید، عملکرد مناسبی ندارد.
  6. فرایند برنامه ریزی بازاریابی شرکت شما ناقص و ناکارا است.
  7. استراتژی تولید محصولات و ارائه خدمات شرکت، نیازمند بررسی بیشتر است.
  8. تلاش شرکت برای خلق و پرورش مارک های جدید و برقراری ارتباط با بازار ضعیف است.
  9. شرکت برای اجرای فعالیت های بازاریابی کارآمد و اثربخش، به خوبی سازماندهی نشده است.
  10. شرکت استفاده زیادی از تکنولوژی روز نکرده است.

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!