Skip to main content

در تمام جنبه های زندگی…

در زندگی معنوی، در زندگی کاری، در خانواده، در ورزش و سلامتی، در کمک به همنوعان و در سایر جنبه های مهم زندگی نظم را برقرار کنید. به عنوان مثال، حداقل ۳ بار در هفته ورزش کنید، یک ساعت مطالعه در روز داشته باشید و همچنین به طور منظم (هفتگی) با افراد موفق در زمینه فروش، بازاریابی و ویزیتوری تعامل داشته باشید و از تجارب آنها استفاده کنید.

 قانون  ۵S را اجرا نمایید؛ این قانون را ژاپنی ها در محیط های کاری خود به جهت بهبود میزان بهروری در کار استفاده می کنند که از پنج اصل زیر تشکیل شده است:

  1. سازماندهی(Seiri): در عام ترین مفهوم، سازماندهی به معنای نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف است. از دیدگاه ۵S سازماندهی به معنای تشخیص امر ضروری از غیر ضروری است. به عنوان مثال لوازم کاری پر نیاز را از لوازم غیر کاری و کم نیاز جدا کنید و آنهایی که بیشتر مصرف دارید دم دست بگذارید.
  2. نظم و ترتیب(Seition): به معنی قرار دادن اشیاء در مکان های مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آن ها به بهترین وجه استفاده کرد. نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز، بدون انجام جستجو های بیهوده. پس هر چیزی باید جای مخصوص به خود داشته باشد و بعد از استفاده در سر جایش قرار گیرد.
  3. پاکیزه سازی(Seiso):عبارت است از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگی ها. به عنوان مثال، هر زباله ای را بلافاصله در سطل زباله بریزید و هیچ وقت به تعویق نیندازید.
  4. استاندارد سازی(Seiketus): عبارت است از کنترل و اصلاح دائمی، سازماندهی، نظم، ترتیب و پاکیزگی. تأکید اصلی در استاندارد سازی متوجه مدیریت است که با استفاده از چک لیست های مناسب صورت می گیرد.
  5. انضباط(Shitsuke): انضباط عبارت است از آموزش توانایی ها در جهت انجام یک وظیفه خاص. 

از وقت خود استفاده ی بهینه کنید. طبق اصل ۸۰ به ۲۰، بعضی از کارهایی که شما انجام می دهید، به صورت خاص از بعضی از کارهای دیگر ارزشمندترند، هر چند هر دو آن ها ممکن است مقدار دقایق و ساعت های مشابه ای را به خود تخصیص داده باشند. هدف شما این باشد که بر روی فعالیت هایی که بیشترین ارزش را در زندگی و کار شما دارند، متمرکز شوید. ۸۰% از زمان در دسترس خود را بر روی ۲۰% از کارهای با اهمیت تان متمرکز کنید.

کارشناسان مدیریت زمان می گویند با برنامه ریزی مناسب روزهای خود، می توانید ۲۵% به کارایی خود بیافزایید یا این که دو ساعت وقت اضافی در هر روز به دست آورید. فهرست کاری، کلیدی برای مدیریت وقت و زندگی شماست. اولویت های خود را به روشنی تنظیم کنید. بعد از تهیه و تنظیم فهرست کاری، اولویت های انجام آن را معین کرده و موارد کم اهمیت و پر اهمیت را مشخص نمایید. هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید، در انجام کار ده دقیقه صرفه جویی کرده اید. بدین ترتیب، بازده ی انرژی شما ۱۰۰% افزایش می یابد. برای هر هفته، از هفته قبل و برای هر روز از روز قبل برنامه ریزی کنید. برای هزینه های خود برنامه ای داشته باشید؛ فروشندگان، بازاریابان و ویزیتورهای مجرب حساب هزینه های خود را دارند؛ خسیس نیستند ولی بدون دلیل هزینه نمی کنند؛ زیرا باید در مقابل هزینه ی صرف شده دلیل منطقی پیدا کنند.

شماره تماس جهت مشاوره!