درباره ما

موسسه بازاریابی مسترویزیتور ( آقای بازاریاب) از سال 1394 شمسی آغاز به فعالیت کرده است. این موسسه بر کار تیمی باور داشته و بر همین اساس مجموعه ایی از دانش آموختگان ارشد و دکتری در رشته مدیریت و زیر شاخه های آن چون مدیریت بازاریابی؛ مدیریت بازرگانی بین الملل و... توانسته اند با روحیه تیمی در کنار هم فعالیت نمایند.

نیروهای متخصص و کارآزموده در موسسه بازاریابی مسترویزیتور اهداف این مجموعه را که توسعه بازاریابی و بازرگانی به شیوه ایی نوین است را دنبال می نمایند.

افق استراتژی های این مجموعه تنها به مرز های  کشورمان محدود نمی شود. این موسسه با توجه به این استراتژی توانسته است تاکنون بیش از سی پروژه موفق در زمینه بازاریابی را در داخل کشور و کشور های همسایه چون ترکیه و عراق؛ مدیریت کرده و به اتمام برساند.

موسسه بازاریابی (آقای بازاریاب) به کارآفرینی باور دارد و در همین راستا تلاش کرده است تا هر جوان با استعداد ایرانی را به سمت نیروی مولد برای کشور هدایت نماید.

اکنون بعد از گذشت چندین سال  موسسه بازاریابی مسترویزیتور (آقای بازاریاب) با توکل به خداوند متعال توانسته است قله های موفقیت را یکی پس از دیگری فتح نماید زیرا، به این جمله باور دارد که:
"یک تیم موفق و متخصص توانایی انجام هر کاری را داراست..."