Skip to main content

خود را برای بازاریابی آبدیده کنید!!!

چالش های بازاریابی، امروزه بیش از حد تصور شده است. برای یک بازاریاب تازه کار بسیار سخت است که بتواند با شرایط متغیر کنار بیاید اما، در هر حال او باید آبدیده شود!

ابتدا این شعار را ملکه ی فعالیت های بازاریابی خود قرار دهید: من باید جز پیشگامان این حرفه باشم. اما چگونه؟ خب ساده است، شما باید بازاریابی را با تعهد به رشد آغاز کنید. رشدی که بتواند هم به فعالیت های بازاریابی شما جهت دهد و هم سبب افزایش دانش شما شود. بعلاوه این میزان رشد کافی نیست، شما باید بتوانید بیشتر درآمد کسب کنید. باعث رفاه خانواده ی خود و انسان های دیگر شوید. پس باید برای بازاریابی وقت صرف کنید و تلاش کنید.

اطراف خودتان را با بَرنده ها پُر کنید؛ بله درست متوجه شدید… افرادی را پیدا کنید که مانند شما فکر کنند، استراتژی خوبی داشته باشند، ایده های خلاقانه داشته باشند، اهل مشارکت باشند، خودتان هم دست دهنده داشته باشید… آن چه را که یاد گرفته اید به اشتراک بگذارید. در نهایت تلاش کنید در فعالیت بازاریابی یک تیم قوی و مشارکتی بسازید.

برای این که مهارت بازاریابی خود را تقویت کنید بر این موارد تمرکز کنید:

ارتقای این مهارت ها برای آبدیده شدن شما در فعالیت شغلیتان ضروری است و الزاما نباید برای کسب این مهارت ها پول زیادی صرف کنید. مطالعه کنید! یک کارت کتابخانه می تواند تمام مهارت های بالا را تا حدود قابل توجه ایی در شما ارتقا دهد. بله درست حدس زدید؛ خواندن کتاب هایی با محوریت موضوع های ذکر شده را در دستور کار خود قرار دهید. در واقع به غیر از تجربه هایی که در حین کار کسب می کنید مطالعه باید اولویت بعدی شما باشد و این دو یعنی تجربه و مطالعه می توانند بال پرواز شغلی شما شوند.

آیا برای آبدیده شدن در بازاریابی سرمایه گذاری بهتری از رشد شخصی خود سراغ دارید؟ پس خود را آبدیده کنید!

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

شماره تماس جهت مشاوره!