Skip to main content

خط مشی و چشم انداز شرکت تویوتا…

تویوتا یکی از شرکت های موفق می باشد که دارای اصول راهنما، چشم انداز و ماموریت خاص خود است در این مقاله شما را با این شرکت بیشتر آشنا می کنیم:

اصول هفت گانه راهنمای شرکت تویوتا موتور مصوب سال ۱۹۹۲، ماموریت شرکت را تعریف نموده و آن را در سرتاسر دنیا پی ریزی می نماید:

  • ارج نهادن و تکریم زبان و آداب رسوم هر ملت و انجام تجارت آزاد و عادلانه، تا به عنوان یک شخصیت جمعی خوب در جهان تلقی گردد.
  • احترام به فرهنگ و آداب رسوم هر ملت و مشارکت در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی  از طریق فعالیت های جمعی مشترک در آن جوامع.
  • عرضه ی حرفه خود به منظور تولید محصول های ایمن و بی نقص و نیز ارتقاع کیفی زندگی از طریق تمامی فعالیت های خود در سراسر جهان
  • تولید و ارتقاع تکنولوژی پیشرفته و فراهم نمودن محصول ها و خدمات بادوام که نیاز تمامی مشتریان را تامین می کند.
  • پرورش فرهنگی مشترک که خلاقیت فردی و ارزش کار تیمی را همزمان با اعتماد و احترام متقابل بین کارگر و کارفرما ارتقاء می بخشد.
  • پیگیری رشد و توسعه از طریق هماهنگی با جامعه جهانی و مدیریت خلاقانه.
  • کار با شرکای تجاری در تحقیق و توسعه به منظور دست یابی به رشد ثابت و بلند مدت و بهره مندی متقابل در کنار آمادگی برای پذیرش همکاری های جدید.

خط مشی و چشم انداز شرکت تویوتا

خط مشی تویوتا در سال ۲۰۰۱ به جهانیان معرفی شد تا ارزش های ماندگار شرکت را برشمارد که بر اصول هفت گانه راهنمای تویوتا استوار بوده که ارزش ها و رفتار های مورد انتظار از کارکنان را معرفی نماید، خط مش شرکت بر دو اصول پیشرفت مداوم و احترام به مردم استوار است.

چشم اندار شرکت تویوتا:

چشم انداز تویوتا نمای کلی آرزو های این شرکت را نشان می دهد؛ این طرح در سال ۲۰۱۱ رشد و توسعه یافته و ارزش ها و فعالیت هایی را که برای اتخاذ آن به منظور دستیابی به موفقیت لازم است را تشریح می نماید. این چشم انداز جهانی توسعه یافت تا نمودار درختی باشد که ریشه آن (اساس شرکت ) ارزش هایی است که در اصول راهنمای خط مش بر شمرده شده است . تنه درخت شرکت تویوتا نماد اصول ثابت تجارت و میوه آن،  اتومبیل هایی است که همیشه برتر و پیشرفته است که همه این ها در یک ساختار رشد با دوام وجود دارد.

شرکت تویوتا این خط مش و چشم انداز را برای خود ترسیم کرده است و تا به امروز پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی نموده است.

در مطلب های بعدی شما را با شرکت تویوتا بیشتر آشنا می کنیم.

شماره تماس جهت مشاوره!