Skip to main content

حالات غیر کلامی دست

در مطالب قبلی به حالات مختلف پا و زبان بدن مربوط به حالات پا پرداختیم در این بخش می خواهیم در رابطه با زبان بدن دست، مطالبی را بیان نماییم:

  • باز بودن کف دست

باز بودن کف دست نمادى از صداقت است. یکى از روش هایى که از ان طریق مى توانیم به صداقت افراد پی ببریم ، این است که به کف دست هاى او دقت کنیم.در دادگاه ها، افراد هنگامى که مى خواهند سوگند یاد کنند، کف دست راست را باز مى کنند. اگر شما به عنوان یک بازاریاب یا فروشنده با یک مشتری بر سر مسائلی مثل قیمت، به توافق نرسید و مبلغ پیشنهادى شما بیشتر از توان پرداخت مشتری باشد،اگر وى در حین اینکه با زبان بیان مى کند توانایى پرداخت مبلغ مورد نظر را ندارد، دو دست خود را باز مى کند و به طرف جلو و به سمت بالا نگه دارد می توان حدس زد که ان مشتری واقعیت را می گوید اما اگر فرد مورد نظر خیلى آرام ایستاده باشد و همان طور که دستانش در جیبش است، در حال چانه زدن با شما درباره قیمت است، مى توان به صداقت نداشتن او شک کرد.

علاوه بر موضوع صداقت که می توان از باز بودن کف دست به ان پی برد، سه حالت مختلف برای کف دست وجود دارد:

3

  • کف دست باز و به سمت بالا

نشان دهنده حالت عجز و ناتوانى فرد است و این فرد تهدیدى براى اشخاص دیگر محسوب نمى شود و درخواست خود را از روى ناتوانى ادا مى کند. مانند فقرا و یا کودکان که نسبت به افراد بزرگ تر احساس عجز و ناتوانى مى کنند.

  •  کف دست باز و به سمت پایین

 نشان دهنده این است درخواست فرد به صورت آمرانه و همراه با تحکم است.

2

  • کف دست مشت شده و انگشت اشاره باز

نشان دهنده آن است که درخواست کننده، طرف مقابل را مجبور به انجام فرمانش مى کند. مثل زمانى که یک معلم در کلاس درس اشتباه رفتاری  دانش آموز خود را هم زمان با استفاده از جملات کلامى دستورى از طریق نشانه رفتن با انگشت سبابه به طرف وی به او گوش زد می کند و از دانش اموز می خواهد دوباره ان را تکرار نکند. در ادامه به سایر حالات غیرکلامی دست پرداخته خواهد شد.

درباره نویسنده

شماره تماس جهت مشاوره!