Skip to main content

توجه به رفتار مصرف کننده و اهمیت آن در بازاریابی به چه میزان است؟

توجه به رفتار مصرف کننده و اهمیت آن در بازاریابی به چه میزان است؟

مصرف کننده یکی از مهمترین ارکان در فعالیت های بازاریابی است. بدون وجود مصرف کننده ها چرخه ی فروش ناتمام است و سودی نصیب تولید کننده و واسطه ها نخواهد شد. به همین علت درک کاملی از رفتار مصرف کننده تا حدود زیادی می تواند موفقیت فرآیند بازاریابی را تضمین نماید، و این کار مزیت های مختلفی را هم در حوزه ی قانون گذاری و هم در حوزه بازاریابی دارد از جمله این که:

به بازاریاب ها در تصمیم گیری های فعالیت های بازاریابی کمک خواهد کرد.

قانون گذاران می توانند قانون های بهتری را با تحلیل رفتار مصرف کننده وضع نمایند.

بازاریابی فعالیتی انسانی است که به تامین ارضای خواسته ها و نیاز های مصرف کننده از طریق مبادله می پردازد. در حقیقت می توان با توجه به تعریف گفته شده بیان کرد که آن چه در این حوزه مهم است تقدم مصرف کننده است. در کلیه ی زیر بخش های فروش مهمترین مسئله این است که درک کنیم که مصرف کننده نقطه ی عطف و مرکز هر گونه فعالیت بازاریابی است.

در همین راستا پیتر داراکر معتقد است که: بازاریابی یعنی انجام کلیه امور تجاری از دید نتیجه ی نهایی که نتیجه ی نهایی همان نظر مصرف کننده است.

مجله معتبر بیزنس ویک نیز در ارتباط با اهمیت نقش مصرف کننده به بیان چارچوب ها و عوامل مختلفی در یکی از شماره های خود با عنوان مشتریان در نقش هدایت کنندگان پرداخته است و در نهایت نتیجه گیری کرده است که مصرف کننده به عنوان مرکز تجارت در کل جهان است. با این وجود نقش مصرف کننده آن چنان اهمیتی دارد که در دو حوزه ی خرد و کلان مورد واکاوی قرار می گیرد. به عنوان مثال: در چارچوب های جزیی تر توجه به مصرف کننده بیشتر بر جنبه های فردی تمرکز دارد که در بالای هرم مصرف کننده قرار می گیرد و در انتهای هرم آن چه که مهم است فعالیت های مصرف کننده در گروه های بزرگتری می باشد که به همین منظور در بخش انتهایی هرمِ مصرف کننده، مباحثی چون نقش مصرف کننده در جامعه و… قرار خواهد گرفت.

اگر بخواهیم نتیجه ایی کامل از این مطلب را ارایه دهیم می توانیم بیان کنیم که مصرف کننده نقش ولی نعمت را در فروش محصول ها و خدمات ایفا می کند و او هسته ی مرکزی تمامی فعالیت های خرید، فروش و بازاریابی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!