Skip to main content

بازاریابی گردشگری : جاذبه های توریستی به چه معناست؟

بازاریابی گردشگری : جاذبه های توریستی به چه معناست؟

گردشگری یا معادل آن توریسم، به کلیه فعالیت هایی گفته می شود که به مکان هایی خارج از محیط  عادی به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و سایر هدف ها برای مدت کمتر از یک سال صورت می گیرد. به این ترتیب، محدوده توریسم از مسافرت هایی که صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری کردن چند روز برای دیدار دوستان و اقوام و بازدید از مناطق جذاب انجام می گیرد فراتر می رود توریسم در معنای  وسیع آن، علاوه بر گروه اشاره شده شامل افرادی می شود که در ارتباط با کار و حرفه خود سفر  می کنند و یا مناسبت علمی و تحقیقاتی انجام می دهند به این ترتیب دامنه تاثیر گذاری بر محیط و تاثیرپذیری آن از محیط بسیار وسیع تر است.

جاذبه های توریستی شامل هر پدیده یا عامل انگیزشی است که در مقصد جذابیت ایجاد می کند. و منجر به مسافرت فرد یا افرادی از نقاط مختلف به مقصد گردشگری می شود، جاذبه های  گردشگری به دو دسته تقسیم می شوند: جاذبه های طبیعی و جاذبه های  فرهنگی که هر کدام از این انواع طیف متنوع و گوناگونی را به خود اختصاص می دهند.

وجود جاذبه ها یکی از مهمترین دلایل مسافرت مردم به یک مقصد خاص است وجود جاذبه های گردشگری به عنوان عامل جذب با توجه به ویژگی های خاص و جذابیت هایی که دارند می توانند گردشگران را از نقاط مختلف و سرزمین های دور به سمت خود بکشانند، هر چقدر جاذبه گردشگری متنوع تر و منحصر به فردتر باشد از قدرت کشش بالاتری برخوردار است و در نتیجه حیطه  نفوذ وسیع تری خواهد داشت. اهمیت جاذبه ها به حدی است که وجود امکانات اقامتی و پذیرائی، فروشگاه های سوغاتی، و صنایع دستی حداقل به وجود چند جاذبه اولیه بستگی دارد که این جاذبه های اولیه ممکن است به صورت منفرد بوده و یا اینکه با جاذبه های بزرگتر یا کوچکتر از خود ترکیب شده باشند. شناخت رابطه مناسب بین انواع جاذبه های مختلف یکی از مهمترین مراحل توسعه گردشگری است. شناسایی و معرفی ویژگی ها، جذابیت ها، و توانایی های بالقوه و بالفعل جاذبه ها از ارکان اساسی صنعت گردشگری بوده و معیاری است برای تعیین ظرفیت پذیرش گردشگران، برنامه ریزی و توسعه بازار و مدیریت بازاریابی.

جاذبه های گردشگری با توجه به تنوع منحصر به فرد بودن، درجه اعتبار و سندیت، ارتباط و مجاورت با سایر جاذبه ها، در دسترس بودن، زنده بودن و موقعیت استقرار دارای اهمیت و میزان کشش پذیری متفاوتی هستند که می تواند انگیزه سفر را در گردشگران مختلف تقویت کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!