Skip to main content

جادوی لبخندها و خنده ها

جادوی لبخندها و خنده ها

اولین مطالعات علمی ای که در مورد لبخند ثبت شده مربوط به بخش اول قرن نوزدهم است یعنی موقعی که گیوم دوشن دوبولون ، دانشمند فرانسوی با استفادده از دستگاه های تشخیص الکتریکی و محرک برقی سعی کرد فرق بین لبخند ناشی از رضایت واقعی و سایرلبخندها را کشف کند.

او در تحقیقات خود کشف کرد که لبخندها توسط دو رشته عضلات صورت کنترل میشوند : عضلات زیگوماتیک ماژور که در امتداد کنار چهره قرار دارند و گوشه های دهان را به هم وصل میکنند و عضلات اوربیکولاریس اوکولی که چشم ها را به عقب می کشند. عضلات زیگوماتیک ماژورر در واقع دهان را به عقب میکشند تا دندان ها را نمایان کنند و گونه ها را بزرگتر کنند، عضلات اوربیکولاریس اوکولی هم چشم- ها را تنگ تر میکنند. درک کار این عضلات مهم است، زیرا عضلات زیگوماتیک ماژور آگاهانه کنترل میشوند –به عبارت دیگر از آنها برای ایجاد لبخند دروغین استفاده می شود تا شخص دوستانه تر یا زیر دست به نظر بیاید. اما عضلات اوربیکولاریس اوکولی کنار چشم ها مستقل عمل میکنند و احساسات حقیقی شخص و وجود لبخند واقعی را آشکار می سازند. بنابراین برای امتحان صداقت لبخند شخص قبل از همه باید به خط چروک کنار چشم او نگاه کرد.

لبخند طبیعی چروک های کاملا مشخص در چشمان شخص ایجاد می کند –اشخاص نا صادق فقط با دهانشان لبخند می زنند و فقط روی لب ها متمرکز است.

لبخند های حقیقی توسط مغز ناهشیار یا ضمیر ناخودآگاه ما تولید  میشوند که به این معناست که آنها اصیل و معتبر هستند. وقتی شما احساس رضایت و لذت میکنید ، علا ئمی از قسمتی از مغزتان عبور می کند که این احساس را پردازش میکند، باعث حرکت عضلات دهان تان میشود، گونه هایتان را بالا میبرد کنار چشمتان چین میخورد و ابروهای تان کمی پایین می آید.

عکاسان به این علت از شما می خواهند بگویید “چیز” چون این واژه باعث کشیده شدن عضلات زیگوماتیک ماژور به عقب می شود اما نتیجه اش یک لبخند تصنعی و عکسی است که چهرتان در آن ناصادق است.

  • لبخند زدن علامت اطاعت است

لبخند زدن و خندیدن در تمام دنیا نشانه این است که شخص شاد است . بچه ها به سرعت یاد می گیرند که با گریه کردن می توانند توجه مارا جلب کنند – واین لبخند زدن باعث می شود در مرکز توجه بمانیم.

انسان ها وقتی تهاجمی می شوند لب پایینی شان را به جلو یا پایین می اندازند زیرا کارکرد اصلی آن این است که مثل غلافی دندان های پایین را پنهان کنند. عضلات زیگوماتیک ،گوشه های دهان را به طور افقی به عقب یا پایین می کشند و عضلات اوربیکولاریس چشم هم حرکتی نمی کنند. این همان لبخند عصبی شخصی است که وارد جاده ایی شلوغ می شود و نزدیک است زیر اتوبوس برود. این اشخاص از روی ترس لبخند میزنند و می گویند ((هی… نزدیک بود منو به کشتن بدی!))

لبخند زدن درخدمت هدفی است که ضمن این کار به شخص مقابل می گویید که برایش تهدیدی نیستید واز او می خواهید دوستی شما را بپذیرد.

  • چرا خنده مسری است؟

نکته جالب خنده این است که وقتی به کسی لبخند میزنید ، باعث می شود که او هم متقابلا لبخند بزنند-حتی وقتی لبخند هر دوی شما تصنعی است. پروفسور روت کمپبل از دانشگاه لندن معتقد است که یک ((عصب آینه )) در مغز ما هست که قسمت مربوط به تشخیص چهره ها و حالات اشخاص را فعال می کند و باعث واکنش آینه ای آنی می شوند.  به عبارت دیگر ما  چه بدانیم و چه ندانیم، به طور خودکار حالات چهره ایی را که میبینیم کپی میکنیم.

پس دوستان عزیز لبخند زدن را هیچ وقت فراموش نکنید تا همیشه این حرکت را در مخزن زبان بدن تان داشته باشید، حتی موقعی که دلتان نمی خواهد این کار را بکنید، زیرا لبخند زدن روی نگرش دیگران و طرز پاسخگویی شان به شما اثر می گذارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!