Skip to main content

توریسم پایدار

“توریسم پایدار ” مفهومی جدید برای کسانی است که در پی محافظت از این صنعت در برابر فعالان حریص در این حوزه هستند. این دید گاه در دهه های گذشته رو به گسترش است. بنابر این باید ابتدا با توسعه پایدار آشنا شویم. “توسعه پایدار” توسعه ای است نیاز های فعلی جامعه را برآورده می سازد  بدون آن که معامله ای بر سر توانایی نسل های بعدی در برآورده ساختن نیازهای آن ها صورت گیرد. سازمان توریسم بین الملل و سازمان ملل متحد با همین هدف دست به دست هم داده اند و یک برنامه ده ساله را راه اندازی نموده اند. “توریسم پایدار” به معنی رسیدن به رشد و شیوه حفظ طبیعت/ساختن محیط زیست و فرهنگ و تمدن در جوامع محلی است. ارتباط بین توریست های کشورمان و جامعه میزبان ایران جاذبه های گردشگری و محیط زیست کشورارتباطی متقابل وپیچیده است.

حساسیت به محیط زیست به یک مولفه اصلی در بازار یابی توریسم بین الملل تبدیل شده است. تعریف توریسم پایدار به خاطر انشعاب های زیاد آن مشکل است. اما عناصر اصلی آن به این صورت بیان می شوند:

  • حفظ منابع کنونی پایه ایی برای نسل های آینده
  • حفظ تنوع زیست محیطی و پرهیز از تغییرات زیست محیطی برگشت ناپذیر
  • تضمین تساوی درون و بین نسل ها
  • حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی در منطقه
  • همچنین شناسایی رفتار مصرف کننده نیز عامل اصلی در همه فعالیت های بازار یابی از جمله تولید و فروش محصولات توریسم است

درک نیازها و گرایش های مصرف کننده در فرآیند تصمیم گیری آن ها به مدیران بازاریابی توریسم این امکان را می دهد تا تصمیمات خود را ارتقاء دهند. همچنین می توانند تقاضاهای توریسم را پیش بینی کنند در مواجهه با تقاضای آن ها از خوش بینی بیش از حد یا بدبینی بیش از حد بکاهند. البته درک رفتار توریست ها در توسعه محصولات جدید و خدمات توریسم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است  به این ترتیب مدیران بازار یابی درک بهتری از منافع ومزیت های توریسم پیدا می کنند و آن را در توسعه محصول لحاظ می کنند. چنین درکی از رفتار مصرف کنندگان می تواند حاصل یک رشته تحقیقات سیستماتیک باشد یا می تواند از حس و تجربه مدیران به دست آید.

درباره نویسنده

شماره تماس جهت مشاوره!