Skip to main content

توریسم مذهبی و درمانی

در بازار یابی توریسم باید با انگیزه ها و محرک ها آشنا شد. انگیزه ها یا محرک ها در توریسم عواملی هستند که در توریست ها میل به خرید محصول یا خدمات خاصی را ایجاد می کنند. دراینجا لازم است با انگیزه هایی که انسان را به سفر به نقاط دور و نزدیک وا می دارد آشنا شویم در کلی ترین حالت انگیزه های سفر را به دو دسته تقسیم می کنیم.

  1. انگیزه های فشاری (درونی ): این عوامل لمس ناپذیر /بنیادی /آرزو های ذاتی شخص مسافر است که به صورت هایی چون میل به فرار از روز مره گی /نیاز به استراحت/ آسایش /سلامتی / ماجراجویی/فخر فروشی بروز می کند.
  2. انگیزه های کششی (برونی ): آن ها عواملی هستند که اساسا با جذابیت های مقاصد توریستی و مشخصه های لمس پذیری چون سواحل دریا /محل اقامت /امکانات تفریحی و منابع فرهنگی و تاریخی آن مقاصد ارتباط پیدا می کنند و باتوجه به شرایط کشورمان ایران ما می توانیم از انگیزه های کششی سفر برای توریست ها بیشترین بهره راببریم.

در گذشته انگیزه های سفر غالبا دو انگیزه ی عمومی مذهب و درمانی یا آمیخته ای از آن بود :

  • انگیزهای مذهبی: خاستگاه گردشگری به سفرهای زیارتی بر می گردد سفرهایی که برای زیارت اماکن مذهبی به صورت انفرادی و یا جمعی انجام می گرفت.
  • انگیزهای پزشکی وسلامتی: قدمت سفرهایی که با هدف تقویت و حفظ یا به دست آوردن سلامتی انجام می شده است به هزاران سال پیش بر می گردد. مناطق بسیاری در سرتاسر جهان وجود داشته و دارند  که آب زیر زمینی /هوا و یا دیگر موارد موجود در آن بنا بر تجربیات قبلی و یا برخی عقید ه های خرافی نیرو بخش یا شفا بخش قلمدادمی شده است. در گذشته های دور ثروتمندان بیشتر برای تقویت و حفظ سلامتی خود از این مناطق استفاده می کردند.

افراد کم درآمد بسیاری بودند که از معالجه در محل سکونت خود نا امید شده بودند و برای به دست آوردن سلامتی خود به چنین مناطقی سفر می کردند و مدتی را به صورت موقت در آنجا می گذراندند وپس از بهبود به شهرهای خود باز می گشتند. از همین رو در این نقاط مهمانسرا وتفریحگاه ها یی ایجاد شده است که خدمات خاصی را به مسافران ارائه می کردند. ایران با داشتن اماکن مذهبی از جمله حرم امام هشتم مسلمانان /شاهچراغ /شاه عبد العظیم …و همچنین مکان های درمانی مانند چشمه های آب گرم در شمال غرب کشور و یا کادر پزشکی متخصص در منطقه و هزینه های پائین نسبت به کشور های دیگر در منطقه خاورمیانه دارای رتبه بالایی است. ایران بادرنظر گرفتن  خصوصیات بالا می تواند در جذب توریسم مذهبی  و توریسم درمانی پیشتاز باشد.

[vc_googleplus type=”tall” annotation=”inline” widget_width=”50″]

نوشته را محبوب کنید

شماره تماس جهت مشاوره!