Skip to main content

چگونه تناقض های بازاریابی را رفع کنیم؟

بازاریابی علمی است که می تواند پُر از تناقض باشد و این وظیفه ی بازاریاب است که بتواند بر این تناقض ها فایق آید. تعامل آنلاین یا آفلاین؟!امروزه بازاریابی به معنای این است که تمام تعامل های آنلاین را در مقابل تعامل های آفلاین قرار دهیم. آن چه که مهم است این است که بدانیم در شرایط کنونیِ بازار های جهانی؛ بیشتر تعامل هایی که به فروش و بازاریابی موفق ختم می شوند برگرفته شده از تعامل هایی است که به صورت آنلاین صورت می گیرد. بنابر این می توان گفت که در برابر تناقض تعامل آنلاین و آفلاین می توان به تعامل آنلاین نمره ی مثبت داد.

مشتریان آگاه یا سردرگم؟!

در گذشته علم بازاریابی با مشتریان سردرگم بیشتری روبرو بود. مشتریانی که به طور دقیق نمی دانستند چه چیزی می خواهند و این بازاریاب بود که آن ها را به سمت محصول سوق می داد یا نظر آن ها را هدایت می کرد. امروزه در بازاریابی با مشتریان آگاه روبرو هستیم. مشتریانی که به طور دقیق می دانند چه می خواهند و چه چیزی را نیاز دارند. بازاریاب نمی تواند به راحتی نظر آنان را تغییر دهد و باید با مشتری هماهنگ شود. بنابر این بین تناقض مشتریان آگاه و مشتریان سردرگم در شرایط کنونی، باید به مشتریان آگاه نمره ایی بیشتر داد.

شرایط آنلاین و مشتریان هوشیار…

اگرچه هنوز در بازاریابی تمام تعاملات به صورت آنلاین صورت نمی گیرد یا هنوز مشتریانی هستند که نمی دانند مثلا از یک محصول  به طور دقیق چه انتظاری دارند اما، می توان با قاطعیت گفت که کفه ترازوی بازار به سمت شرایط آنلاین و مشتریان هوشیار سنگینی بیشتری دارد.

این نوع تناقض ها به غیر این که نشان می دهند این علم پویاست می توانند نشانگر این موضوع هم باشند که بازار در حال تکامل است و در نتیجه این نوع تناقض ها رخ می دهد. با این تفاسیر اگر بخواهیم در بازاریابی موفق باشیم باید هم به درک درستی از روند تکامل بازار در طی زمان دست یابیم و هم بتوانیم در بین تناقض های مختلف بازار نوع درست را تشخیص داده و پرورش دهیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!