Skip to main content

انواع تقسیم بندی بازار در بازاریابی«قسمت دوم»

همانطور که در قسمت قبلی گفتیم هر بازاری دارای تقسیم بندی های متفاوتی است در این قسمت برای آشنایی بهتر علاقمند به معرفی چند نمونه از تقسیم بندی های بازار می پردازیم.

تقسیم بندی جمعیت شناختی

تقسیم بندی طبق جمعیت شناسی بر اساس متغیر هایی همچون :

  • سن
  • جنسیت
  • نسل
  • مذهب
  • شغل 
  • میزان تحصیلات

یا طبق سود درک شده ‌ای است که یک محصول یا خدمت می ‌توانند فراهم کنند. مزایا ممکن است بسته به مرحله ی مشتری در چرخه ی حیات به شکل متفاوتی درک شوند.

تقسیم بندی جمعیت شناختی؛ بازار را به گروه ‌های مراحل مختلف زندگی تقسیم می ‌کند و امکان می‌ دهد که پیام‌ ها بر این اساس طراحی شوند.

انواع تقسیم بندی بازار در بازاریابی«قسمت دوم»

گونه‌ای از این رویکرد که تقسیم بندی بازار نگاری (firmographic) یا مبتنی بر مشخصه نامیده می ‌شود در تجارت بنگاه با بنگاه (بی تو بی) کاربرد دارد. (برآورد شده است که %۸۱ بازاریابان B2B از این روش استفاده می‌ کنند.) تحت این رویکرد، بازار هدف براساس ویژگی ‌هایی چون اندازه ی شرکت (چه از نظر درآمد یا تعداد کارمندان) بخش صنعت یا موقعیت (کشور / منطقه) تقسیم بندی می ‌شود.

تقسیم بندی رفتاری

تقسیم بندی رفتاری مصرف کنندگان را طبق دانش، دیدگاه، نرخ استفاده و پاسخ به گروه ‌هایی تقسیم می ‌کند. بسیاری از بازاریابان معتقدند که متغیر های رفتاری بهترین نقطه ی شروع برای ایجاد بخش ‌های بازار هستند.

تقسیم بندی روان نمودار شناختی

تقسیم بندی روان نمودار شناختی که گاهی سبک زندگی نامیده می‌ شود با بررسی فعالیت‌ ها، علایق و دیدگاه ‌های (AIO’s) مشتریان اندازه گیری می‌ شود. این روش لحاظ می‌ کند که افراد اوقات فراغت را چگونه سپری می ‌کنند و بیشتر نسبت به کدام آثار بیرونی پاسخگو هستند یا تحت تاثیر آن ها قرار می‌ گیرند.

روان نمودار ها برای تقسیم بندی بسیار مهم هستند چون فعالیت ‌های فردی و سبک زندگی هدف را که فرد مورد نظر تحمل می ‌کند، یا تصویری که تلاش می ‌کنند تا نشان دهند را شناسایی می‌ کنند. رسانه ‌های جمعی اثر و تاثیر برجسته ‌ای بر تقسیم بندی روان نمودار شناختی دارد. محصول های سبک زندگی ممکن است به محصول هایی با درگیری بالا یا تصمیم برای خرید، یا محصول های مجلل و تصمیم خرید آن ها وابسته می باشند.

در مطلب های بعدی به انواع دیگری از تقسیم بندی ها اشاره خواهیم کرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!