Skip to main content

تفاوت بین مدیر موفق و مدیر موثر در چیست؟

مدیریت واژه ایی است که می تواند تعاریف متعددی را به خود اختصاص دهد. در حالت کلی مدیر بودن به معنای فرآیند به کارگیری موثر از منابع مادی و انسانی در جهت دستیابی به اهدافی مشخص است. برای دست یابی به اهدافی که بیان شدند، مدیر می تواند از فرایند های برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات نیز استفاده نماید.

نکته هایی که یک مدیر باید بداند:

هدف نهایی یک مدیر؛ رسیدن به هدفی است که سازمان و یا شرکت تعیین کرده اند و این هدف نشان دهنده ی فلسفه و ماموریت اصلی سازمان و یا شرکت است.

هر مدیر، برای دست یابی به هدف های پیش رو، ناگزیر است از منابع مادی و غیر مادی استفاده کند. منابع مادی شامل تمام منابع سازمان به غیر از منابع انسانی است. استفاده از این منابع باید به صورت کارآمد صورت گیرد تا فعالیت های انجام شده نتیجه بخش باشد.

با تمام تفاسیری که از واژه ی مدیر بیان شد جالب است بدانید که مدیر موفق و موثر با یکدیگر تفاوت های قابل ملاحظه ایی دارند.

مدیریت موفق به مدیری گفته می شود که توانایی کارکنان خود را با ابزار هایی مانند تنبیه، تشویق، کسر حقوق و یا توبیخ به کار خواهد گرفت تا آن ها، او را به اهداف مد نظر برسانند. در این بین کارکنان با توجه به شرایط ذکر شده تنها از ۲۰ الی ۳۰ درصد از توانایی خود استفاده می کنند. مدیر موثر حداکثر توانایی کارکنان خود را با تمرکز بر نیاز های انسانی و اجتماعی آن ها به کار می گیرد. در این حالت کارکنان بین ۸۰ الی ۹۰درصد از توانایی های خود را به کار خواهند گرفت.

اگر شما یک مدیر هستید برای موفقیت به استفاده از هر دو روش نیاز دارید، در حالی که باید تمرکز بیشتری بر شیوه ی مدیر موثر داشته باشید. در استفاده از شیوه ی مدیر موثر نیاز است که برای رسیدن به هدف های خود، توانایی های انسانی و توامان فنی خود را افزایش دهید تا در نهایت به کارایی دلخواه نائل آیید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

شماره تماس جهت مشاوره!