Skip to main content

تفاوت بازارهای داخلی و بین المللی

تفاوت بازارهای داخلی و بین المللی هم در ماهیت و هم در روش انجام بازاریابی مشاهده می شود. از جمله تفاوت های بین بازارهای داخلی و بین المللی عبارت است از:

  • تکنیک های بازاریابی متفاوت
  • تفاوت های محیطی
  • محدودیت ها و مقررات دولتی
  • میزان درآمدهای جوامع
  • تفاوت های فرهنگی

بسیاری از تفاوت های موجود بین بازارهای داخلی و بین المللی ماهیتا مربوط به محیط ( آب و هوا ، فرهنگ ، محیط طبیعی و میزان درآمد) می شود؛ کشورهای مختلف به دلیل وجود فرهنگ، مذهب و حاکمیت متفاوت دارای قوانین و مقررات و سیاستهای مختلفی هستند که به نحوی در امر  بازاریابی بین الملل تاثیر گذار است که ممکن است فعالیتهای تجاری را راکد کند و یا اینکه موجبات افزایش و سرعت آهنگ را فراهم کند.

برای مثال در کشوری که به علت عدم ثبات در بازار داخلی و وجود نوسانات نرخ ارز و تاثیراتی که بر قیمت کالاها و خدمات می گذارد، یک از هم گسیختگی اقتصادی بوجود می آید و در این بی ثباتی هیچکدام از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجار قادر به برنامه ریزی نبوده و همیشه در سر درگمی بسر می برند و همواره نگران اوضاع آینده خود و کشورشان می باشند.

مثال عینی دیگری که می توان به آن اشاره کرد وجود نرخ بهره ی بالا در کشور فوق است که این نرخ بهره ی بالا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده ی کالا در داخل کشور شده و جهت رقابت با بازار خارج دولت همواره متوسل به تعرفه های گمرکی بالا جهت مقابله با واردات بی رویه کالا شده که خود این امر باعث ایجاد بازار رانت و قاچاق کالا و ارز می گردد.

به نظر می آید جهت مقابله با بهره های بالای بانکی بهتر است که اولا کشور فوق، از نظر فضای اقتصادی آرام گیرد تا بانکها و سرمایه گذاران خارجی تمایل به ورود به کشور پیدا کنند و فضای رقابت ایجاد شود و همچنین تعرفه ی ورود کالا صفر گردد تا هرکس که قادر به رقابت در بازار بوده بماند و هر کس نتوانست از بازار حذف گردد  و این امر باعث از بین رفتن رانت و قاچاق کالا می شود.

برگرفته از کتاب بازاریابی بین الملل دکتر میرزا حسن حسینی


شماره تماس جهت مشاوره!