Skip to main content

تصمیم گیری در زبان بدن چگونه منعکس می شود؟

زبان بدن می تواند در مذاکره و یا خرید و فروش بسیار اثر گذار باشد. هنگامی که خریداری تصمیم به خرید می گیرد یا مذاکره کنندگان در جلسات خود تصمیم می گیرند تا نظرات خود را اعلام کنند، زبان بدن آن ها شروع به فعالیت می کند. در چنین شرایطی زبان بدن فرد آن چه را که در ذهن آنان می گذرد را بسیار گویاتر، بیان می کند.

در کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش به بررسی این مطلب پرداخته شده است که چگونه زبان جسم تصمیمات را منعکس می کند. در این بخش قسمتی از این کتاب را برای شما بیان می کنیم تا بهتر با این مقوله آشنا شوید:

“هنگامی که یک خریدار تصمیم می گیرد بر روی پیشنهاد فروش تصمیم گیری کند و یا هنگامی که در مذاکره ها و سخنرانی ها اشخاص به مرحله تصمیم گیری می رسند زبان بدن آن ها به راحتی این پیام را منتقل خواهد کرد، در شرایطی که فرد در مرحله تصمیم گیری قرار می گیرد یک دست به سمت چانه خواهد رفت و فرد شروع به ضربه زدن به چانه خود می کند، اگر شخص تصمیم گیرنده بر روی صندلی نشسته باشد و دست ها و پا های او بر روی یکدیگر قرار بگیرند و به صندلی تکیه دهد این به معنای این است که نتیجه تصمیم گیری او جواب منفی است اما اگر در همین شرایط به صندلی تکیه ندهد و به سمت جلو خم شود این به معنای این است که جواب او مثبت و یا او با موضوع و یا پیشنهاد مطرح شده موافق است. کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش

بیان تصمیم گیری با استفاده از زبان بدن در تمام افراد یکسان نیست، و می تواند به شکل های متفاوتی بروز کند:

“شخصی که عینک می زند در هنگام تصمیم گیری عینک خود را بر می دارد، احتمالاً این نوع حرکت را در ناظم های مدرسه مشاهده نموده اید، شخصی که سیگار می کشد در هنگام تردید در تصمیم گیری سیگار خود را در دهان قرار می دهد در چنین شرایطی یعنی شخص در گرفتن تصمیم خود دودل است. افراد گاهی علاقه دارند تصمیم فوری نگیرند بنابراین، زبان بدن آن ها به راحتی عکس العمل مناسب نشان می دهد. اگر فردی در مرحله تصمیم گیری علاقه نداشته باشد سریع تصمیم بگیرد چیزی را در دهان خود قرار می دهد، مثل انگشت یا انتهای قلم. کتاب زبان بدن در بازاریابی و فروش

با شناخت تعابیر حرکات مختلف زبان بدن این امکان ایجاد می شود تا سریع تر نسبت به آن چه که در ذهن افراد می گذرد واکنش مناسب نشان دهید و شناخت این نوع زبان می تواند در موفقیت های شغلی شما تاثیر گذار باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

شماره تماس جهت مشاوره!