Skip to main content

تحلیلی بر ۴p آمیخته بازاریابی…..

 در ۴p  آمیخته بازایابی، تبلیغ یک ابزار ارتباطی بازاریابی است که به منظور ارائه پیشنهاد که برای مشتریان بالقوه شناخته شده می باشد و با هدف متقاعد کردن آن ها جهت تحقیق بیشتر در این خصوص استفاده می شود. در خصوص تبلیغ می توان تبلیغ آمیخته را پیشنهاد داد که خود شامل

  • تبلیغ
  • روابط عمومی
  • تبلیغ فروش و
  • فروش شخصی می باشد.

۴p آمیخته بازاریابی برای کسب و کار مفید می باشد و شرکت ها در حال تلاش جهت یافتن تعادل در آن  برای رسیدن به موفقیت می باشند. همچنین آمیخته بازاریابی  در کسب و کار برای آسان تر کردن ارائه شرایط بازاریابی و در ادامه تطبیق و تنظیم مناسب موثر و تاثیر گذار می باشد.

بومز و بیتنر مسئول ایجاد آمیخته بازاریابی گسترده که P7را نمایان می کند، هستند. ۴P اصلی ادموند جروم مک کارتی که شامل

  • محصول
  • قیمت
  • تبلیغ و
  • مکان می باشد که امروزه با اشخاص، فرآیند و شواهد فیزکی مشترک شده است.

تحلیلی بر ۴p آمیخته بازاریابی…..

وجود اشخاص در بازاریابی محصول یا خدمات بسیار مهم و لاینفک می باشد. در صنعت خدمات حرفه ای، مالی یا میهمان نوازی؛ اشخاص تولید کننده نیستند بلکه  تا اندازه ای خود محصول ها هستند. وقتی که افراد خود محصول هستند؛ آن ها نسبت به هر گونه کالای محسوس مشتری بر درک عمومی در یک سازمان تاثیر می گذارند. از نقطه نظر مدیریت بازاریابی، مهم است که مطمئن شویم کارمندان در راستای استراتژی های پیام رسانی گسترده تر؛ شرکت خود را معرفی می نمایند. اطمینان از این موضوع آسان است زمانی که اشخاص احساس کنند که با آن ها منصفانه رفتار شده است و به اندازه کافی دستمزد دریافت می کنند که از پس زندگی روزانه خود برآیند.

بعضی از فرآیند ها اشاره می کند به “مجموعه ای از فعالیت هایی که منجر به دریافت سود محصول می شود.”

فرآیند سفارش وظایف؛ ترتیبی است که افراد به عنوان بخشی از کار خود وظایفی را بعهده می گیرند و همچنین می تواند به عنوان گام های ترتیبی توسط بسیاری از کارمندان، زمانی که سعی می کنند وظایف خود را به اتمام برسانند ارائه گردد. برخی افراد فوراً مسئول اداره و مدیریت فرایند های چندگانه می باشند. برای مثال: مدیر رستوران می بایست بر عملکرد کار کنان خود نظارت کند و مطمئن شود فرآیند ها دنبال می شوند. او همچنین زمانی که مشتریان سریعاً سلام می کنند، می نشینند، غذا می خورند و رستوران را ترک می کنند طوری که مشتری دیگر نیز می تواند این فرآیند را شروع کند، انتظار می رود نظارت کند.

شرایط فیزیکی گواه یا نشانه ثابت و با دوامی است که خدمات در آن روی می دهد. در خصوص خریدن محصول فیزیکی، شواهد فیزکی خود محصول است. بر طبق چارچوب بومز و بیتنر ،”شواهد فیزیکی خدمتی است که دریافت می گردد و هرگونه کالای مملوس که کارائی، عملکرد و ارتباط خدمات را تسهیل می بخشد.” شرایط فیزیکی برای مشتریان مهم است, چون که کالا های مملوس شاهد این هستند که فروشندگان هر آن چه که مشتری انتظار دارد برای وی (فراهم نمی کنند) فراهم می کنند.

جالب ترین محیط فیزیکی که محصول را احاطه می کند زمانی است که فروخته می شود اما، هنوز اشخاص بسیاری مایل به پرداخت برای آن کالای یا خدمت مذکور می باشند. هرکس که متوجه اهمیت محیط فیزکی در کسب و کار نمی باشد کافی ایست تنها به مقایسه قیمت هتل ۲ ستاره با ۴ ستاره بیردازد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!